| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Tên công ty Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 0,13 5.750 19.000 0,41 13.250 0,28
SJF Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương 0,21 11.200 11.200 0,21 0 0,00
LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 0,14 11.900 12.000 0,14 100 0,00
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 0,19 9.730 16.300 0,33 6.570 0,13
TLD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 0,20 20.840 20.840 0,20 0 0,00
FIT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 0,12 30.000 30.000 0,12 0 0,00
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh -0,63 -11.800 7.550 0,40 19.350 1,03
PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 0,21 10.450 10.450 0,21 0 0,00
HCD Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD 0,13 10.000 10.000 0,13 0 0,00
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương -0,24 -7.580 10.420 0,32 18.000 0,56
CHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 0,19 8.110 8.110 0,19 0 0,00
TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 0,12 4.900 4.900 0,12 0 0,00
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ 0,45 27.400 27.400 0,45 0 0,00
PC1 Công ty Cổ phần Xây lắp điện I -0,63 -20.000 10.000 0,32 30.000 0,95
HTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 0,16 13.800 13.800 0,16 0 0,00
CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 0,12 4.210 4.210 0,12 0 0,00
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai -0,25 -40.530 74.170 0,43 114.700 0,68
SBA Công ty Cổ phần Sông Ba 0,30 20.000 20.000 0,30 0 0,00
FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 0,14 6.790 7.640 0,15 850 0,02
ELC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông -0,02 -2.100 12.900 0,12 15.000 0,14

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE