| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
6 Chứng khoán
giảm giá
23 Chứng khoán
đứng giá
1
VN30
907,99
-10,13
-1,11%
KLGD (Triệu CP)
130,81
  4,63%
GTGD (Tỷ VND)
2.612,32
  -3,40%
KLTB/lệnh mua
3.513,6
Dư mua
(triệu cp)
-377,55
KLTB/lệnh mua
4.657,0
Dư bán
(triệu cp)
-377,40
KLTB Mua -
KLTB Bán
-1.143,4
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-0,15

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 922,05 -14,06 -1,52
1 tháng qua 951,64 -43,65 -4,59
3 tháng 978,04 -70,05 -7,16
6 tháng 1066,98 -158,99 -14,90
1 năm 879,34 28,65 3,26
Từ đầu năm 995,77 -87,78 -8,82
Từ lúc cao nhất 1204,33 -296,34 -24,61
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 4.418 3,38% 162.380,86 6.215,96%
Bán 5.611 4,29% 221.190,30 8.467,19%
Mua - Bán -1.193 -0,91% -58.809,44 -2.251,23%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
GMD 4,52 28.150 29.200 1.050 3,73
BVH 58,28 97.600 99.000 1.400 1,43
DPM 11,05 18.450 18.700 250 1,35
HVG 69,77 5.750 5.820 70 1,21
KBC 11,14 12.450 12.550 100 0,80
FLC 9,65 5.600 5.650 50 0,89

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
MSN 15,22 83.600 79.000 -4.600 -5,50
VIC 77,91 95.900 93.300 -2.600 -2,71
PVT 7,98 16.950 16.500 -450 -2,65
PVD 104,31 16.300 15.900 -400 -2,45
CTG 10,73 22.450 22.000 -450 -2,00
HSG 7,49 8.100 7.940 -160 -1,97
VCB 16,01 54.600 53.600 -1.000 -1,83
VSH 10,45 17.000 16.700 -300 -1,76
HPG 8,50 37.550 36.900 -650 -1,73
HHS 5,38 4.200 4.130 -70 -1,66

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HPG 12,41 338.150 2.494.830 92,14 2.156.680 79,73
VIC -32,42 -344.430 44.810 4,21 389.240 36,64
VNM -7,09 -61.520 156.420 18,11 217.940 25,20
MSN -9,94 -122.600 143.890 11,55 266.490 21,49
PVD -5,15 -327.730 400.800 6,36 728.530 11,51
HCM -7,73 -139.620 27.430 1,53 167.050 9,26
KDC -6,93 -271.900 2.000 0,05 273.900 6,98
CII -6,31 -257.600 19.720 0,48 277.320 6,79
CTG -5,41 -244.100 1.370 0,03 245.470 5,44
KBC -4,46 -353.700 0 0,00 353.700 4,46

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HPG 12,41 338.150 2.494.830 92,14 2.156.680 79,73
VNM -7,09 -61.520 156.420 18,11 217.940 25,20
GMD 13,46 471.330 471.430 13,47 100 0,00
MSN -9,94 -122.600 143.890 11,55 266.490 21,49
PVD -5,15 -327.730 400.800 6,36 728.530 11,51
VIC -32,42 -344.430 44.810 4,21 389.240 36,64
BVH 1,15 11.630 36.810 3,59 25.180 2,43
VCB -1,07 -19.840 56.010 3,01 75.850 4,08
SSI -0,12 -4.660 105.020 2,93 109.680 3,05
HSG 1,84 230.310 238.140 1,90 7.830 0,06

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE