| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
8 Chứng khoán
giảm giá
16 Chứng khoán
đứng giá
6
VN30
946,95
-6,66
-0,70%
KLGD (Triệu CP)
174,37
  11,86%
GTGD (Tỷ VND)
4.001,24
  16,55%
KLTB/lệnh mua
3.264,5
Dư mua
(triệu cp)
-272,32
KLTB/lệnh mua
4.524,1
Dư bán
(triệu cp)
-255,91
KLTB Mua -
KLTB Bán
-1.259,6
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-16,41

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 962,90 -15,95 -1,66
1 tháng qua 976,48 -29,53 -3,02
3 tháng 1011,86 -64,91 -6,41
6 tháng 933,65 13,30 1,42
1 năm 987,34 -40,39 -4,09
Từ đầu năm 891,75 55,20 6,19
Từ lúc cao nhất 1204,33 -257,38 -21,37
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 5.234 3,00% 364.629,60 9.112,91%
Bán 5.678 3,26% 317.137,11 7.925,96%
Mua - Bán -445 -0,26% 47.492,49 1.186,94%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
EIB 45,92 18.200 18.550 350 1,92
ITA 24,33 3.000 3.050 50 1,66
PPC 7,25 27.000 27.300 300 1,11
CTG 13,79 20.300 20.450 150 0,73
BVH 53,36 80.000 80.500 500 0,62
HAG 31,14 4.970 5.000 30 0,60
PVT 6,96 16.300 16.350 50 0,30
CSM 143,77 15.100 15.150 50 0,33

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
DPM 11,31 17.150 16.500 -650 -3,79
HPG 7,59 22.950 22.450 -500 -2,17
HVG 1,51 2.900 2.840 -60 -2,06
HSG 33,72 7.820 7.680 -140 -1,79
CII 70,52 22.850 22.450 -400 -1,75
STB 9,23 11.650 11.450 -200 -1,71
FLC 9,96 4.410 4.350 -60 -1,36
HCM 12,38 23.100 22.850 -250 -1,08
REE 5,58 31.850 31.550 -300 -0,94
SSI 11,35 24.800 24.600 -200 -0,80

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM 28,67 232.470 1.032.070 127,29 799.600 98,62
MSN 10,40 124.760 987.340 82,38 862.580 71,98
VCB 13,48 192.960 897.540 62,48 704.580 48,99
VIC 6,20 53.840 300.140 34,36 246.300 28,16
HPG -15,21 -675.130 304.240 6,87 979.370 22,08
FPT -0,18 -4.000 349.460 16,60 353.460 16,78
EIB -15,53 -826.330 0 0,00 826.330 15,53
STB -0,16 -15.230 312.150 3,60 327.380 3,76
CII -1,67 -74.000 33.000 0,74 107.000 2,42
BVH 15,34 191.670 220.650 17,66 28.980 2,32

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM 28,67 232.470 1.032.070 127,29 799.600 98,62
MSN 10,40 124.760 987.340 82,38 862.580 71,98
VCB 13,48 192.960 897.540 62,48 704.580 48,99
VIC 6,20 53.840 300.140 34,36 246.300 28,16
BVH 15,34 191.670 220.650 17,66 28.980 2,32
FPT -0,18 -4.000 349.460 16,60 353.460 16,78
HPG -15,21 -675.130 304.240 6,87 979.370 22,08
KBC 6,39 442.480 452.480 6,54 10.000 0,14
STB -0,16 -15.230 312.150 3,60 327.380 3,76
SSI -0,02 -800 89.020 2,20 89.820 2,22

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE