| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
6 Chứng khoán
giảm giá
24 Chứng khoán
đứng giá
0
VN30
985,92
-3,02
-0,31%
KLGD (Triệu CP)
129,29
  -29,02%
GTGD (Tỷ VND)
4.129,44
  -37,70%
KLTB/lệnh mua
3.091,2
Dư mua
(triệu cp)
-368,89
KLTB/lệnh mua
3.929,3
Dư bán
(triệu cp)
-363,75
KLTB Mua -
KLTB Bán
-838,1
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-5,14

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 1030,64 -44,72 -4,34
1 tháng qua 1080,74 -94,82 -8,77
3 tháng 1114,53 -128,61 -11,54
6 tháng 935,57 50,35 5,38
1 năm 742,74 243,18 32,74
Từ đầu năm 995,77 -9,85 -0,99
Từ lúc cao nhất 1204,33 -218,41 -18,14
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 10.130 7,84% 593.330,17 14.368,28%
Bán 12.922 9,99% 548.301,10 13.277,84%
Mua - Bán -2.792 -2,16% 45.029,07 1.090,44%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
CSM 50,94 14.550 14.900 350 2,40
EIB 16,09 14.600 14.800 200 1,36
HPG 9,09 51.700 52.400 700 1,35
HCM 10,70 64.000 64.700 700 1,09
VIC 64,26 103.000 104.100 1.100 1,06
VNM 24,22 167.300 168.000 700 0,41

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
KBC 9,61 13.300 12.600 -700 -5,26
HVG -1,05 3.380 3.210 -170 -5,02
DPM 10,51 18.350 17.500 -850 -4,63
HSG 4,59 12.200 11.750 -450 -3,68
KDC 19,76 35.000 33.900 -1.100 -3,14
REE 7,23 34.200 33.300 -900 -2,63
SSI 11,68 31.200 30.450 -750 -2,40
CTG 13,01 28.000 27.350 -650 -2,32
PVD -472,21 15.350 15.000 -350 -2,28
VCB 18,46 54.500 53.300 -1.200 -2,20

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VIC -40,30 -394.800 1.266.090 130,30 1.660.890 170,61
VNM 46,62 278.130 606.170 101,66 328.040 55,04
HPG 57,24 1.101.700 2.126.110 110,57 1.024.410 53,33
SSI -9,19 -301.070 1.330.970 40,97 1.632.040 50,17
MSN 21,33 254.320 842.640 70,79 588.320 49,46
KBC -38,35 -2.985.910 47.090 0,60 3.033.000 38,95
MBB 0,00 0 976.000 30,60 976.000 30,60
FPT -0,01 -110 441.389 28,60 441.499 28,61
DPM -19,00 -1.086.200 200 0,00 1.086.400 19,00
BVH 4,10 46.310 255.060 22,53 208.750 18,43

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VIC -40,30 -394.800 1.266.090 130,30 1.660.890 170,61
HPG 57,24 1.101.700 2.126.110 110,57 1.024.410 53,33
VNM 46,62 278.130 606.170 101,66 328.040 55,04
MSN 21,33 254.320 842.640 70,79 588.320 49,46
SSI -9,19 -301.070 1.330.970 40,97 1.632.040 50,17
MBB 0,00 0 976.000 30,60 976.000 30,60
VCB 19,27 357.560 556.280 30,00 198.720 10,73
FPT -0,01 -110 441.389 28,60 441.499 28,61
BVH 4,10 46.310 255.060 22,53 208.750 18,43
STB 6,13 500.890 821.310 10,01 320.420 3,89

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 24/05/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE