| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
119 Chứng khoán
giảm giá
183 Chứng khoán
đứng giá
80
VNINDEX
946,95
-6,66
-0,70%
KLGD (Triệu CP)
174,37
  11,86%
GTGD (Tỷ VND)
4.001,24
  16,55%
KLTB/lệnh mua
5.533,3
Dư mua
(triệu cp)
216,98
KLTB/lệnh mua
6.086,8
Dư bán
(triệu cp)
233,59
KLTB Mua -
KLTB Bán
-553,5
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-16,61

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 962,90 -15,95 -1,66
1 tháng qua 976,48 -29,53 -3,02
3 tháng 1011,86 -64,91 -6,41
6 tháng 933,65 13,30 1,42
1 năm 987,34 -40,39 -4,09
Từ đầu năm 891,75 55,20 6,19
Từ lúc cao nhất 1204,33 -257,38 -21,37
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 10.099 5,79% 613.799,81 15.340,23%
Bán 9.602 5,51% 532.096,21 13.298,27%
Mua - Bán 496 0,28% 81.703,60 2.041,96%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
FUCVREIT 0,00 8.000 8.560 560 7,00
BRC 7,05 9.000 9.630 630 7,00
CCI 8,53 13.650 14.600 950 6,95
UDC 176,64 4.900 5.240 340 6,93
SC5 8,93 27.900 29.850 1.950 6,98
RIC -18,09 6.600 7.060 460 6,96
PXT -2,17 1.300 1.390 90 6,92
SCD 24,75 28.350 30.300 1.950 6,87
DTL -32,21 27.000 28.850 1.850 6,85
HLG 3,30 7.260 7.760 500 6,88

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
AGF -10,20 4.200 3.910 -290 -6,90
TN1 9,54 58.000 54.000 -4.000 -6,89
THI 6,02 36.000 33.550 -2.450 -6,80
VAF 10,87 10.400 9.700 -700 -6,73
DXV -29,33 3.120 2.910 -210 -6,73
VPS 9,55 10.450 9.750 -700 -6,69
TCO 11,13 9.860 9.200 -660 -6,69
SMC 6,09 15.800 14.750 -1.050 -6,64
CLW 10,47 17.750 16.600 -1.150 -6,47
TIX 6,59 28.850 27.000 -1.850 -6,41

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
E1VFVN30 44 10.275,40 59.604 172.394 9.384,92 215.606.241
FLC 48 913,59 152.054 6.008 973,44 20.182.474
STB 57 595,89 99.158 6.009 702,21 12.396.456
MBB 63 752,67 119.927 6.276 719,90 11.366.458
CTG 65 724,86 178.455 4.062 748,35 11.454.470
ITA 48 593,49 69.654 8.521 657,86 13.591.642
HSG 34 502,99 121.577 4.137 549,62 16.231.030
HQC 56 400,45 32.113 12.470 498,76 8.933.966
DLG 70 711,99 52.711 13.507 480,67 6.872.619
PVD 35 529,23 140.277 3.773 532,43 15.139.346

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
E1VFVN30 44 10.275,40 59.604 172.394 9.384,92 215.606.241
ROS 40 1.319,93 247.813 5.326 874,92 21.972.172
DLG 70 711,99 52.711 13.507 480,67 6.872.619
FLC 48 913,59 152.054 6.008 973,44 20.182.474
MBB 63 752,67 119.927 6.276 719,90 11.366.458
CTG 65 724,86 178.455 4.062 748,35 11.454.470
STB 57 595,89 99.158 6.009 702,21 12.396.456
ITA 48 593,49 69.654 8.521 657,86 13.591.642
HPG 82 628,98 203.769 3.087 617,91 7.517.884
PVD 35 529,23 140.277 3.773 532,43 15.139.346

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM 28,67 232.470 1.032.070 127,29 799.600 98,62
PNJ 0,00 0 300.000 23,79 300.000 23,79
MWG 0,00 0 831.947 79,28 831.947 79,28
SAB 6,77 25.100 111.200 29,99 86.100 23,22
VCB 13,48 192.960 897.540 62,48 704.580 48,99
MSN 10,40 124.760 987.340 82,38 862.580 71,98
HPG -15,21 -675.130 304.240 6,87 979.370 22,08
VIC 6,20 53.840 300.140 34,36 246.300 28,16
VRE -9,30 -272.700 1.164.650 39,95 1.437.350 49,25
FPT -0,18 -4.000 349.460 16,60 353.460 16,78

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VRE -9,30 -272.700 1.164.650 39,95 1.437.350 49,25
VNM 28,67 232.470 1.032.070 127,29 799.600 98,62
SAB 6,77 25.100 111.200 29,99 86.100 23,22
MWG 0,00 0 831.947 79,28 831.947 79,28
BVH 15,34 191.670 220.650 17,66 28.980 2,32
VIC 6,20 53.840 300.140 34,36 246.300 28,16
MSN 10,40 124.760 987.340 82,38 862.580 71,98
PNJ 0,00 0 300.000 23,79 300.000 23,79
VCB 13,48 192.960 897.540 62,48 704.580 48,99
FPT -0,18 -4.000 349.460 16,60 353.460 16,78

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE