| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
161 Chứng khoán
giảm giá
136 Chứng khoán
đứng giá
83
VNINDEX
911,05
8,75
0,96%
KLGD (Triệu CP)
165,63
  17,68%
GTGD (Tỷ VND)
3.287,02
  -15,29%
KLTB/lệnh mua
4.733,5
Dư mua
(triệu cp)
157,25
KLTB/lệnh mua
4.853,8
Dư bán
(triệu cp)
158,78
KLTB Mua -
KLTB Bán
-120,3
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-1,53

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 901,80 9,25 1,03
1 tháng qua 912,26 -1,21 -0,13
3 tháng 953,51 -42,46 -4,45
6 tháng 938,36 -27,31 -2,91
1 năm 1086,51 -175,46 -16,15
Từ đầu năm 891,75 19,30 2,16
Từ lúc cao nhất 1204,33 -293,28 -24,35
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 5.212 3,15% 266.271,39 8.100,70%
Bán 6.953 4,20% 313.537,55 9.538,66%
Mua - Bán -1.741 -1,05% -47.266,16 -1.437,96%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
VAF 5,53 9.110 9.740 630 6,91
NVT -3,76 6.600 7.060 460 6,96
CMG 13,66 25.050 26.800 1.750 6,98
CLL 11,32 26.000 27.800 1.800 6,92
CTG 9,42 18.200 19.450 1.250 6,86
L10 9,92 18.350 19.600 1.250 6,81
HMC 3,32 16.000 17.100 1.100 6,87
DAT 9,43 8.410 8.990 580 6,89
TCM 5,44 24.350 26.000 1.650 6,77
HT1 9,68 14.150 15.100 950 6,71

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
CIG 9,21 3.430 3.190 -240 -6,99
HLG 4,27 8.450 7.860 -590 -6,98
DPG 9,19 50.200 46.700 -3.500 -6,97
APC 5,34 35.900 33.400 -2.500 -6,96
SVT 25,48 6.770 6.300 -470 -6,94
TMT 33,83 8.400 7.820 -580 -6,90
VNS 11,04 16.700 15.550 -1.150 -6,88
SKG 6,77 16.700 15.550 -1.150 -6,88
AGF -0,64 4.380 4.080 -300 -6,84
SFI 6,49 27.800 25.900 -1.900 -6,83

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
E1VFVN30 208.193 19.283,74 88.063 218.977 16.358,76 78.575
FLC 8.994 2.004,40 276.180 7.258 2.100,02 233.498
STB 8.273 1.408,29 191.852 7.340 1.492,73 180.444
MBB 4.889 1.363,13 297.374 4.584 1.355,63 277.299
HAG 8.059 1.089,42 183.219 5.946 1.176,33 145.973
CTG 4.014 1.072,77 311.128 3.448 1.146,52 285.604
VPB 4.117 797,51 253.150 3.150 889,52 216.077
HPG 3.724 1.046,13 318.887 3.281 1.029,18 276.334
HSG 5.254 830,96 206.053 4.033 864,23 164.482
HQC 15.763 579,15 52.521 11.027 690,59 43.811

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
E1VFVN30 208.193 19.283,74 88.063 218.977 16.358,76 78.575
FLC 8.994 2.004,40 276.180 7.258 2.100,02 233.498
STB 8.273 1.408,29 191.852 7.340 1.492,73 180.444
MBB 4.889 1.363,13 297.374 4.584 1.355,63 277.299
HAG 8.059 1.089,42 183.219 5.946 1.176,33 145.973
CTG 4.014 1.072,77 311.128 3.448 1.146,52 285.604
HPG 3.724 1.046,13 318.887 3.281 1.029,18 276.334
DLG 11.620 553,38 47.225 11.718 412,10 35.464
HSG 5.254 830,96 206.053 4.033 864,23 164.482
VPB 4.117 797,51 253.150 3.150 889,52 216.077

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VIC -24,05 -235.510 13.650 1,39 249.160 25,44
HPG -7,45 -252.520 24.120 0,71 276.640 8,15
VJC -11,22 -97.610 13.190 1,52 110.800 12,74
MSN 0,11 1.440 734.080 59,41 732.640 59,30
HDB -7,15 -243.120 55.390 1,62 298.510 8,77
SAB -0,12 -520 51.100 12,06 51.620 12,18
VNM -2,95 -22.280 588.060 78,26 610.340 81,20
DXG -9,02 -394.360 15.500 0,35 409.860 9,37
SSI -14,48 -567.300 82.030 2,07 649.330 16,55
CII -8,08 -349.090 660 0,02 349.750 8,09

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VCB 12,06 216.990 218.080 12,12 1.090 0,06
STB 10,53 915.020 1.107.250 12,76 192.230 2,23
NT2 3,53 125.040 149.040 4,21 24.000 0,69
VNM -2,95 -22.280 588.060 78,26 610.340 81,20
CTG 3,31 170.100 371.000 7,08 200.900 3,78
CTD 38,20 273.810 288.810 40,44 15.000 2,24
HT1 4,75 320.000 320.000 4,75 0 0,00
MSN 0,11 1.440 734.080 59,41 732.640 59,30
DPM 2,41 106.140 212.000 4,81 105.860 2,40
SAB -0,12 -520 51.100 12,06 51.620 12,18

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE