| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/07/2018 -1.371.920 -133.199.683.000 3.910.470 146.658.194.000.000 5.282.390 279.857.877.000.000
16/07/2018 -915.830 -68.138.631.000 9.387.450 852.009.203.000.000 10.303.280 920.147.834.000.000
13/07/2018 -1.132.924 -37.498.168.000 3.326.600 140.420.414.000.000 4.459.524 177.918.582.000.000
12/07/2018 -1.914.350 -64.276.520.000 1.687.180 69.368.796.000.000 3.601.530 133.645.316.000.000
11/07/2018 -1.755.120 -60.843.246.000 6.449.910 373.050.445.000.000 8.205.030 433.893.691.000.000
10/07/2018 -1.689.450 -78.042.613.000 5.540.220 325.498.814.000.000 7.229.670 403.541.427.000.000
09/07/2018 -3.560.330 -113.213.523.000 2.391.890 127.960.898.000.000 5.952.220 241.174.421.000.000
06/07/2018 -7.812.460 -313.936.140.000 5.736.130 206.950.699.000.000 13.548.590 520.886.839.000.000
05/07/2018 -1.960.232 -140.752.921.000 4.660.740 258.215.684.000.000 6.620.972 398.968.605.000.000
04/07/2018 -4.117.840 -227.691.320.000 5.726.427 323.732.160.000.000 9.844.267 551.423.480.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VIC -78,67 -768.210 41.460 4,22 809.670 82,89
VNM -10,95 -65.380 320.910 53,49 386.290 64,44
HPG -26,94 -761.360 54.730 1,93 816.090 28,88
VCB -13,15 -239.530 273.260 14,99 512.790 28,14
MSN -23,19 -313.260 47.430 3,51 360.690 26,70
SSI -16,35 -600.570 268.720 7,31 869.290 23,67
HCM -4,77 -95.900 28.110 1,40 124.010 6,17
FPT 0,00 0 86.000 3,46 86.000 3,46
HSG -3,27 -327.560 10.090 0,10 337.650 3,37
PVD -0,57 -46.240 201.100 2,45 247.340 3,02

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM -10,95 -65.380 320.910 53,49 386.290 64,44
CTG 33,58 1.466.280 1.471.280 33,69 5.000 0,12
VCB -13,15 -239.530 273.260 14,99 512.790 28,14
SSI -16,35 -600.570 268.720 7,31 869.290 23,67
KDC 7,22 212.400 212.400 7,22 0 0,00
KBC 2,89 247.630 425.000 4,96 177.370 2,07
VIC -78,67 -768.210 41.460 4,22 809.670 82,89
MSN -23,19 -313.260 47.430 3,51 360.690 26,70
FPT 0,00 0 86.000 3,46 86.000 3,46
BVH 1,40 18.890 42.990 3,16 24.100 1,76

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE