| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/07/2018 -53.200 -777.390.000 306.000 6.522.590.000 359.200 7.299.980.000
16/07/2018 -315.000 -2.675.274.800 200.100 3.754.970.000 515.100 6.430.244.800
13/07/2018 -306.659 6.838.191.100 596.141 22.319.407.100 902.800 15.481.216.000
12/07/2018 22.395 912.290.000 1.154.700 28.690.460.000 1.132.305 27.778.170.000
11/07/2018 420.167 13.223.580.700 1.020.967 21.063.500.700 600.800 7.839.920.000
10/07/2018 -1.187.701 -2.634.834.600 1.782.900 113.106.160.000 2.970.601 115.740.994.600
09/07/2018 -1.802.942 -22.815.359.400 794.880 20.189.276.000 2.597.822 43.004.635.400
06/07/2018 -271.418 4.401.735.000 1.499.482 44.306.435.000 1.770.900 39.904.700.000
05/07/2018 -984.548 -14.522.345.000 1.153.400 65.734.530.000 2.137.948 80.256.875.000
04/07/2018 -2.271.300 -26.629.910.000 515.300 25.457.900.000 2.786.600 52.087.810.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
ACV -0,16 -1.900 31.900 2,59 33.800 2,74
BSR -1,43 -100.000 50.000 0,72 150.000 2,15
OIL -0,93 -70.000 0 0,00 70.000 0,93
LPB 0,03 0 80.000 0,85 80.000 0,82
SCS 0,30 1.800 3.100 0,52 1.300 0,22
HVN -0,12 -4.100 900 0,03 5.000 0,15
ART -0,10 -8.600 3.800 0,04 12.400 0,15
GHC -0,08 -2.500 0 0,00 2.500 0,08
SDV -0,03 -1.900 0 0,00 1.900 0,03
BSQ -0,02 -900 0 0,00 900 0,02

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
ACV -0,16 -1.900 31.900 2,59 33.800 2,74
POW 1,21 110.100 110.100 1,21 0 0,00
LPB 0,03 0 80.000 0,85 80.000 0,82
BSR -1,43 -100.000 50.000 0,72 150.000 2,15
SCS 0,30 1.800 3.100 0,52 1.300 0,22
VEA 0,18 8.400 8.400 0,18 0 0,00
VGG 0,11 2.300 2.300 0,11 0 0,00
TCW 0,06 3.500 3.500 0,06 0 0,00
DNA 0,06 2.900 3.000 0,06 100 0,00
ART -0,10 -8.600 3.800 0,04 12.400 0,15

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE