| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/07/2018 356.819 5.370.044.000 933.340 13.747.776.000 576.521 8.377.732.000
16/07/2018 1.676.872 28.108.163.900 2.205.001 33.000.350.800 528.129 4.892.186.900
13/07/2018 -1.070.701 -1.145.709.100 884.442 12.047.079.400 1.955.143 13.192.788.500
12/07/2018 -90.253 832.736.900 739.100 11.463.600.000 829.353 10.630.863.100
11/07/2018 2.094.056 24.951.300.800 2.656.452 37.229.904.000 562.396 12.278.603.200
10/07/2018 338.167 11.890.815.600 937.387 20.846.743.600 599.220 8.955.928.000
09/07/2018 694.600 10.513.725.000 2.458.150 38.553.310.000 1.763.550 28.039.585.000
06/07/2018 -627.719 -11.512.935.000 305.300 2.445.070.000 933.019 13.958.005.000
05/07/2018 967.763 17.232.856.300 1.404.446 22.205.018.800 436.683 4.972.162.500
04/07/2018 -968.368 -15.756.404.800 555.430 9.256.895.000 1.523.798 25.013.299.800

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC 2,18 123.900 460.900 8,07 337.000 5,89
SHS 1,13 90.140 180.140 2,29 90.000 1,16
NDN -0,26 -20.200 0 0,00 20.200 0,26
NAG -0,20 -32.800 0 0,00 32.800 0,20
CAP -0,18 -4.600 0 0,00 4.600 0,18
MBG -0,17 -50.000 0 0,00 50.000 0,17
PMC -0,07 -1.200 400 0,02 1.600 0,09
DBC -0,07 -3.000 0 0,00 3.000 0,07
IVS -0,07 -5.000 0 0,00 5.000 0,07
APS -0,07 -22.500 0 0,00 22.500 0,07

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC 2,18 123.900 460.900 8,07 337.000 5,89
SHS 1,13 90.140 180.140 2,29 90.000 1,16
PVS 1,84 119.200 119.200 1,84 0 0,00
SHB 1,01 131.400 131.400 1,01 0 0,00
DHT 0,11 3.000 3.000 0,11 0 0,00
LAS 0,07 6.000 6.000 0,07 0 0,00
PVE 0,04 10.100 10.100 0,04 0 0,00
AAV 0,04 2.000 2.000 0,04 0 0,00
ATS 0,04 1.200 1.200 0,04 0 0,00
PGT 0,03 8.100 8.100 0,03 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE