| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/07/2018 -1.204.150 -143.571.604.000 11.020.280 405.535.987.000.000 12.224.430 549.107.591.000.000
16/07/2018 -1.106.960 -79.042.268.000 12.720.800 963.958.798.000.000 13.827.760 1.043.001.066.000.000
13/07/2018 -1.274.994 -42.651.151.000 9.021.360 343.546.067.000.000 10.296.354 386.197.218.000.000
12/07/2018 -1.605.020 -61.825.991.000 6.755.080 197.043.710.000.000 8.360.100 258.869.701.000.000
11/07/2018 3.277.700 69.812.465.000 19.895.740 787.670.060.000.000 16.618.040 717.857.595.000.000
10/07/2018 -2.249.800 -60.411.748.000 13.233.500 592.383.652.000.000 15.483.300 652.795.400.000.000
09/07/2018 -6.318.190 -146.221.079.000 10.128.150 335.773.737.000.000 16.446.340 481.994.816.000.000
06/07/2018 -7.884.020 -357.222.620.000 14.866.300 465.971.002.000.000 22.750.320 823.193.622.000.000
05/07/2018 -1.377.222 -137.322.479.000 10.112.610 473.210.180.000.000 11.489.832 610.532.659.000.000
04/07/2018 -7.616.120 -353.031.357.000 10.998.157 480.217.518.000.000 18.614.277 833.248.875.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VCB -13,15 -239.530 273.260 14,99 512.790 28,14
HPG -26,94 -761.360 54.730 1,93 816.090 28,88
VJC -4,64 -35.150 54.680 7,17 89.830 11,81
MSN -23,19 -313.260 47.430 3,51 360.690 26,70
VRE 11,54 290.580 4.110.570 162,35 3.819.990 150,81
HDB -18,36 -552.240 179.110 5,92 731.350 24,29
VIC -78,67 -768.210 41.460 4,22 809.670 82,89
SSI -16,35 -600.570 268.720 7,31 869.290 23,67
VNM -10,95 -65.380 320.910 53,49 386.290 64,44
GAS -16,62 -210.030 22.500 1,78 232.530 18,39

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
DXG 4,99 216.120 452.390 10,52 236.270 5,53
VNM -10,95 -65.380 320.910 53,49 386.290 64,44
SSI -16,35 -600.570 268.720 7,31 869.290 23,67
VRE 11,54 290.580 4.110.570 162,35 3.819.990 150,81
VPB 0,00 0 292.000 7,85 292.000 7,85
VCB -13,15 -239.530 273.260 14,99 512.790 28,14
CTG 33,58 1.466.280 1.471.280 33,69 5.000 0,12
KDC 7,22 212.400 212.400 7,22 0 0,00
BID 20,56 848.770 890.400 21,56 41.630 0,99
VJC -4,64 -35.150 54.680 7,17 89.830 11,81

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 17/07/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE