| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
21/01/2019 -1.741.060 -47.266.161.000 5.211.950 266.271.390.000.000 6.953.010 313.537.551.000.000
18/01/2019 -729.035 -36.365.418.700 39.252.445 1.831.027.658.630.000 39.981.480 1.867.393.077.330.000
17/01/2019 2.520 9.285.553.000 7.226.900 285.447.126.000.000 7.224.380 276.161.573.000.000
16/01/2019 5.988.320 579.348.493.000 13.351.600 908.134.746.000.000 7.363.280 328.786.253.000.000
15/01/2019 621.870 44.289.350.000 8.410.610 330.301.007.000.000 7.788.740 286.011.657.000.000
14/01/2019 -103.000 23.160.476.000 6.212.360 285.338.861.000.000 6.315.360 262.178.385.000.000
11/01/2019 4.412.290 172.268.632.000 10.083.348 389.551.423.000.000 5.671.058 217.282.791.000.000
10/01/2019 863.180 118.786.284.000 12.666.602 503.021.469.000.000 11.803.422 384.235.185.000.000
09/01/2019 -1.265.750 -2.048.186.000 12.159.270 453.425.661.000.000 13.425.020 455.473.847.000.000
08/01/2019 -5.477.330 -127.696.617.000 10.202.210 358.157.097.000.000 15.679.540 485.853.714.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VJC -11,22 -97.610 13.190 1,52 110.800 12,74
VIC -24,05 -235.510 13.650 1,39 249.160 25,44
HPG -7,45 -252.520 24.120 0,71 276.640 8,15
VNM -2,95 -22.280 588.060 78,26 610.340 81,20
DXG -9,02 -394.360 15.500 0,35 409.860 9,37
SAB -0,12 -520 51.100 12,06 51.620 12,18
SSI -14,48 -567.300 82.030 2,07 649.330 16,55
CII -8,08 -349.090 660 0,02 349.750 8,09
MSN 0,11 1.440 734.080 59,41 732.640 59,30
HDB -7,15 -243.120 55.390 1,62 298.510 8,77

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
STB 10,53 915.020 1.107.250 12,76 192.230 2,23
NT2 3,53 125.040 149.040 4,21 24.000 0,69
VNM -2,95 -22.280 588.060 78,26 610.340 81,20
CTG 3,31 170.100 371.000 7,08 200.900 3,78
VCB 12,06 216.990 218.080 12,12 1.090 0,06
SAB -0,12 -520 51.100 12,06 51.620 12,18
MSN 0,11 1.440 734.080 59,41 732.640 59,30
DPM 2,41 106.140 212.000 4,81 105.860 2,40
CTD 38,20 273.810 288.810 40,44 15.000 2,24
HT1 4,75 320.000 320.000 4,75 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 21/01/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE