| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
13/11/2018 -236.510 -82.886.686.000 11.419.840 355.195.332.000.000 11.656.350 438.082.018.000.000
12/11/2018 -725.010 -226.731.260.000 9.247.280 288.519.501.000.000 9.972.290 515.250.761.000.000
09/11/2018 4.194.220 147.382.891.000 9.395.600 340.896.468.000.000 5.201.380 193.513.577.000.000
08/11/2018 1.400.180 21.809.718.000 7.058.985 238.927.263.000.000 5.658.805 217.117.545.000.000
07/11/2018 1.183.730 90.353.065.000 13.722.420 437.042.383.000.000 12.538.690 346.689.318.000.000
06/11/2018 -886.619 4.599.824.000 7.525.690 323.161.407.000.000 8.412.309 318.561.583.000.000
05/11/2018 2.682.221 80.768.625.000 11.001.520 482.152.272.000.000 8.319.299 401.383.647.000.000
02/11/2018 -10.324.208 -234.036.874.000 14.491.730 635.202.853.000.000 24.815.938 869.239.727.000.000
01/11/2018 24.890.034 2.135.233.870.000 39.520.679 2.747.907.219.000.000 14.630.645 612.673.349.000.000
31/10/2018 -2.852.510 -118.495.905.000 16.088.240 753.402.827.000.000 18.940.750 871.898.732.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
MSN -9,94 -122.600 143.890 11,55 266.490 21,49
VNM -7,09 -61.520 156.420 18,11 217.940 25,20
SAB -22,28 -93.460 125.610 29,82 219.070 52,10
PVD -5,15 -327.730 400.800 6,36 728.530 11,51
VPB 0,00 0 3.269.220 71,43 3.269.220 71,43
HDB -10,53 -339.170 66.680 2,04 405.850 12,58
VIC -32,42 -344.430 44.810 4,21 389.240 36,64
BID -7,63 -242.730 61.340 1,93 304.070 9,57
HPG 12,41 338.150 2.494.830 92,14 2.156.680 79,73
VHC -15,89 -149.770 31.610 3,34 181.380 19,23

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
SAB -22,28 -93.460 125.610 29,82 219.070 52,10
SVI 0,00 0 122.000 5,80 122.000 5,80
VNM -7,09 -61.520 156.420 18,11 217.940 25,20
HPG 12,41 338.150 2.494.830 92,14 2.156.680 79,73
MSN -9,94 -122.600 143.890 11,55 266.490 21,49
GMD 13,46 471.330 471.430 13,47 100 0,00
VPB 0,00 0 3.269.220 71,43 3.269.220 71,43
PVD -5,15 -327.730 400.800 6,36 728.530 11,51
SBT 33,69 1.502.440 1.605.500 36,00 103.060 2,31
E1VFVN30 5,61 383.500 403.500 5,89 20.000 0,29

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 13/11/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE