| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/06/2019 496.210 81.703.604.000 10.098.517 613.799.814.750.000 9.602.307 532.096.210.750.000
14/06/2019 -5.442.310 -94.789.395.300 9.327.820 443.611.406.430.000 14.770.130 538.400.801.730.000
13/06/2019 -501.670 -15.492.841.300 5.646.950 298.435.849.620.000 6.148.620 313.928.690.920.000
12/06/2019 1.071.980 16.480.375.000 7.470.170 323.811.102.100.000 6.398.190 307.330.727.100.000
11/06/2019 12.229.737 246.727.853.900 20.247.510 630.521.433.000.000 8.017.773 383.793.579.100.000
10/06/2019 7.268.607 145.343.191.050 16.680.743 459.537.736.100.000 9.412.136 314.194.545.050.000
07/06/2019 5.929.620 -1.277.464.000 16.013.282 477.474.475.840.000 10.083.662 478.751.939.840.000
06/06/2019 2.172.918 -35.118.981.500 14.871.037 641.978.204.750.000 12.698.119 677.097.186.250.000
05/06/2019 12.622.207 115.258.088.800 16.321.537 253.401.837.100.000 3.699.330 138.143.748.300.000
04/06/2019 7.816.960 191.055.951.800 17.932.559 468.643.285.390.000 10.115.599 277.587.333.590.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
MWG 0,00 0 831.947 79,28 831.947 79,28
SAB 6,77 25.100 111.200 29,99 86.100 23,22
VNM 28,67 232.470 1.032.070 127,29 799.600 98,62
PNJ 0,00 0 300.000 23,79 300.000 23,79
MSN 10,40 124.760 987.340 82,38 862.580 71,98
HPG -15,21 -675.130 304.240 6,87 979.370 22,08
VCB 13,48 192.960 897.540 62,48 704.580 48,99
VIC 6,20 53.840 300.140 34,36 246.300 28,16
VRE -9,30 -272.700 1.164.650 39,95 1.437.350 49,25
FPT -0,18 -4.000 349.460 16,60 353.460 16,78

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM 28,67 232.470 1.032.070 127,29 799.600 98,62
SAB 6,77 25.100 111.200 29,99 86.100 23,22
VIC 6,20 53.840 300.140 34,36 246.300 28,16
VRE -9,30 -272.700 1.164.650 39,95 1.437.350 49,25
MWG 0,00 0 831.947 79,28 831.947 79,28
BVH 15,34 191.670 220.650 17,66 28.980 2,32
MSN 10,40 124.760 987.340 82,38 862.580 71,98
PNJ 0,00 0 300.000 23,79 300.000 23,79
VCB 13,48 192.960 897.540 62,48 704.580 48,99
FPT -0,18 -4.000 349.460 16,60 353.460 16,78

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 17/06/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Đối tác Bizlive

Chat với BizLIVE