| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
107 Chứng khoán
giảm giá
99 Chứng khoán
đứng giá
455
UPCOM
52,98
-0,10
-0,18%
KLGD (Triệu CP)
16,11
  30,93%
GTGD (Tỷ VND)
278,56
  41,30%
KLTB/lệnh mua
12.139,8
Dư mua
(triệu cp)
23,08
KLTB/lệnh mua
11.468,9
Dư bán
(triệu cp)
24,43
KLTB Mua -
KLTB Bán
671,0
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-1,35

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 52,84 0,14 0,26
1 tháng qua 54,40 -1,42 -2,61
3 tháng 54,64 -1,66 -3,04
6 tháng 58,87 -5,89 -10,01
1 năm 59,16 -6,18 -10,45
Từ đầu năm 53,85 -0,87 -1,62
Từ lúc cao nhất 125,60 -72,62 -57,82
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 615 3,81% 28,60 10,27%
Bán 310 1,92% 17,04 6,12%
Mua - Bán 305 1,89% 11,56 4,15%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
CNN 5,26 10.200 11.700 1.500 14,71
HBD 7,54 13.500 15.500 2.000 14,81
QHW 6,06 22.000 25.300 3.300 15,00
KCE 4,22 18.700 21.400 2.700 14,44
VKD 235,26 49.700 57.091 7.391 14,87
VAV 6,43 63.900 73.000 9.100 14,24
GGG -0,37 600 700 100 16,67
IFS 8,20 9.000 10.300 1.300 14,44
VNI -4,53 6.700 7.700 1.000 14,93
PTE -3,75 3.500 4.000 500 14,29

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
PSG -0,14 400 300 -100 -25,00
V15 -0,14 500 403 -97 -19,40
PVA 0,30 600 505 -95 -15,83
HPT 6,30 10.100 8.600 -1.500 -14,85
BTU 4,91 8.800 7.500 -1.300 -14,77
BHC -4,05 2.800 2.400 -400 -14,29
THW 17,18 16.100 13.800 -2.300 -14,29
NNG -7,24 7.700 6.600 -1.100 -14,29
KTL 3,61 15.100 13.000 -2.100 -13,91
SRT 21,80 4.800 4.159 -641 -13,35

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
QNS 0,39 6.500 10.100 0,61 3.600 0,22
NCS -0,07 -1.500 0 0,00 1.500 0,07
SCS 5,07 41.800 44.100 5,35 2.300 0,28
DDV -0,01 -2.200 0 0,00 2.200 0,01
ACV -1,37 -16.630 146.070 12,03 162.700 13,41
TTD -0,07 -1.300 0 0,00 1.300 0,07
MSR -1,06 -60.000 0 0,00 60.000 1,06
WSB 0,02 300 1.000 0,05 700 0,04
HVN 0,19 6.737 66.803 1,96 60.066 1,77
MCH 0,32 5.400 6.400 0,37 1.000 0,06

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
SPC 1,68 71.300 71.300 1,68 0 0,00
ACV -1,37 -16.630 146.070 12,03 162.700 13,41
QNS 0,39 6.500 10.100 0,61 3.600 0,22
SCS 5,07 41.800 44.100 5,35 2.300 0,28
SGN 0,53 3.600 3.600 0,53 0 0,00
HVN 0,19 6.737 66.803 1,96 60.066 1,77
LPB 2,38 181.110 181.710 2,39 600 0,01
ABI 0,25 8.600 8.600 0,25 0 0,00
KDF 2,69 46.600 46.600 2,69 0 0,00
MCH 0,32 5.400 6.400 0,37 1.000 0,06

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE