| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
93 [381] Chứng khoán
giảm giá
132 [381] Chứng khoán
đứng giá
156 [381]
HNX
85,88
0,24
0,28%
KLGD (Triệu CP)
48,89
  -19,51%
GTGD (Tỷ VND)
444,97
  -21,73%
Tổng KL đặt mua
5.203
Dư mua
85.047.400
Tổng KL đặt bán
5.604
Dư bán
78.932.200
Mua - bán
-401
Dư mua - Dư bán
6.115.200

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 86,04 -0,16 -0,19
1 tháng qua 83,94 1,94 2,31
3 tháng 80,94 4,94 6,10
6 tháng 83,76 2,12 2,53
1 năm 77,47 8,41 10,86
Từ đầu năm 81,40 4,48 5,50
Từ lúc cao nhất 459,36 -373,48 -81,30
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 2.839 5,81% 32,75 0,00%
Bán 1.409 2,88% 24,84 0,00%
Mua - Bán 1.429 2,92% 7,91 0,00%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
CTB 7,85 27.000 29.700 2.700 10,00
THS 4,75 8.000 8.800 800 10,00
BII 34,86 3.100 3.397 297 9,58
GMX 7,11 25.100 27.500 2.400 9,56
SGO 9,45 1.100 1.195 95 8,64
ASA 15,06 2.000 2.171 171 8,55
SDD 601,54 2.400 2.600 200 8,33
SPI 16,21 2.500 2.700 200 8,00
L62 14,23 6.300 6.800 500 7,94
PVV -1,04 1.100 1.187 87 7,91

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
ALT 12,18 14.000 12.600 -1.400 -10,00
VMC 12,03 38.100 34.300 -3.800 -9,97
STC 12,87 31.100 28.000 -3.100 -9,97
TET 37,69 29.100 26.200 -2.900 -9,97
SEB 6,51 28.200 25.400 -2.800 -9,93
VE9 103,42 7.100 6.413 -687 -9,68
DST 516,25 22.900 20.700 -2.200 -9,61
HCT 19,84 16.400 14.870 -1.530 -9,33
KHL -0,90 900 818 -82 -9,11
VNF 7,26 62.900 57.300 -5.600 -8,90

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
SCR 12.600 3,07 216 14.219 4,03 320
AAA 2.540 0,66 297 2.213 0,58 229
APG 5.606 0,06 18 3.294 0,10 17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
SCR 12.600 3,07 216 14.219 4,03 320
AAA 2.540 0,66 297 2.213 0,58 229
APG 5.606 0,06 18 3.294 0,10 17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
PVS -7,02 -374.100 494.900 9,31 869.000 16,33
SLS -2,90 -29.780 0 0,00 29.780 2,90
VC7 -1,77 -95.150 0 0,00 95.150 1,77
NTP -0,91 -12.243 0 0,00 12.243 0,91
SHB 2,55 500.000 600.000 3,06 100.000 0,51
KVC -0,39 -150.010 0 0,00 150.010 0,39
THB 0,02 900 14.600 0,26 13.700 0,25
DIH -0,24 -22.900 0 0,00 22.900 0,24
VCG 0,53 33.400 48.400 0,76 15.000 0,23
PMS -0,07 -2.400 5.000 0,14 7.400 0,21

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
PVS -7,02 -374.100 494.900 9,31 869.000 16,33
PLC 3,86 138.600 138.600 3,86 0 0,00
SHB 2,55 500.000 600.000 3,06 100.000 0,51
VKC 2,70 192.300 192.300 2,70 0 0,00
VND 1,87 146.700 146.700 1,87 0 0,00
HUT 1,47 120.000 120.000 1,47 0 0,00
NDN 1,01 122.800 122.800 1,01 0 0,00
PVX 0,93 390.400 390.500 0,93 100 0,00
TV2 0,86 4.200 4.200 0,86 0 0,00
BII 0,80 234.400 234.400 0,80 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE