| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
93 Chứng khoán
giảm giá
258 Chứng khoán
đứng giá
27
HNX
106,52
0,77
0,73%
KLGD (Triệu CP)
92,94
  10,89%
GTGD (Tỷ VND)
977,21
  25,44%
KLTB/lệnh mua
6.273,1
Dư mua
(triệu cp)
155,78
KLTB/lệnh mua
7.842,9
Dư bán
(triệu cp)
124,60
KLTB Mua -
KLTB Bán
-1.569,8
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
31,18

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 104,49 2,03 1,94
1 tháng qua 100,87 5,65 5,60
3 tháng 98,61 7,91 8,02
6 tháng 89,77 16,75 18,66
1 năm 83,30 23,22 27,88
Từ đầu năm 81,40 25,12 30,86
Từ lúc cao nhất 459,36 -352,84 -76,81
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 831 0,89% 11,46 1,17%
Bán 886 0,95% 19,49 1,99%
Mua - Bán -55 -0,06% -8,03 -0,82%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
CMC 19,28 6.000 6.600 600 10,00
SCI 15,41 7.000 7.700 700 10,00
L18 3,42 9.200 10.100 900 9,78
VNT 18,58 26.600 29.200 2.600 9,77
DL1 26,62 13.500 14.798 1.298 9,61
MIM 5,19 12.400 13.589 1.189 9,59
VIE -9,18 6.300 6.900 600 9,52
PSE 7,91 9.200 10.000 800 8,70
SFN 9,47 32.600 35.332 2.732 8,38
CTB 10,55 27.600 29.900 2.300 8,33

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
PSW 7,73 11.100 10.000 -1.100 -9,91
HGM 19,35 38.800 35.000 -3.800 -9,79
VTC 7,14 9.400 8.500 -900 -9,57
TKC 11,12 27.900 25.306 -2.594 -9,30
NBP 27,98 15.300 13.900 -1.400 -9,15
API 59,96 35.900 32.624 -3.276 -9,13
SDE -3,91 4.700 4.333 -367 -7,81
TA9 6,07 17.000 15.691 -1.309 -7,70
CMI -5,15 3.900 3.600 -300 -7,69
OCH -23,47 11.900 10.986 -914 -7,68

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
VDS 2.302 0,11 49 2.259 0,11 47

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
VDS 2.302 0,11 49 2.259 0,11 47

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VCS -7,14 -35.200 0 0,00 35.200 7,14
PVS -4,95 -300.000 0 0,00 300.000 4,95
VGC 3,04 135.200 205.200 4,53 70.000 1,48
MAS -0,03 -310 17.200 1,45 17.510 1,47
TNG -0,91 -60.780 11.000 0,17 71.780 1,08
SD4 -0,70 -60.500 0 0,00 60.500 0,70
SDT -0,48 -52.800 0 0,00 52.800 0,48
HKB -0,34 -108.400 0 0,00 108.400 0,34
PVE -0,31 -37.000 0 0,00 37.000 0,31
API -0,26 -8.000 0 0,00 8.000 0,26

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC 3,04 135.200 205.200 4,53 70.000 1,48
MAS -0,03 -310 17.200 1,45 17.510 1,47
LAS 1,37 86.000 86.000 1,37 0 0,00
SGO 0,55 344.800 344.800 0,55 0 0,00
DGC 0,49 15.000 15.000 0,49 0 0,00
IVS 0,18 18.000 34.000 0,34 16.000 0,16
SHS 0,30 17.100 17.100 0,30 0 0,00
IDV 0,24 5.500 5.500 0,24 0 0,00
DGL 0,22 7.000 7.000 0,22 0 0,00
BVS 0,20 9.700 10.000 0,20 300 0,01

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE