| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
85 Chứng khoán
giảm giá
265 Chứng khoán
đứng giá
31
HNX
108,31
0,02
0,02%
KLGD (Triệu CP)
58,90
  3,60%
GTGD (Tỷ VND)
749,99
  -7,95%
KLTB/lệnh mua
8.164,2
Dư mua
(triệu cp)
91,86
KLTB/lệnh mua
7.083,3
Dư bán
(triệu cp)
105,88
KLTB Mua -
KLTB Bán
1.080,9
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-14,02

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 106,37 1,94 1,82
1 tháng qua 109,84 -1,53 -1,39
3 tháng 100,49 7,82 7,78
6 tháng 91,91 16,40 17,84
1 năm 80,94 27,37 33,82
Từ đầu năm 81,40 26,91 33,06
Từ lúc cao nhất 459,36 -351,05 -76,42
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 344 0,58% 8,16 1,09%
Bán 706 1,20% 10,98 1,46%
Mua - Bán -363 -0,62% -2,82 -0,38%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
TDN 24,34 4.000 4.389 389 9,73
PPY 8,44 15.500 17.000 1.500 9,68
VE1 -7,08 9.000 9.841 841 9,34
VXB 8,06 11.800 12.900 1.100 9,32
MSC 10,70 16.200 17.691 1.491 9,20
HKT 5,75 3.100 3.381 281 9,06
CTX 106,97 24.400 26.470 2.070 8,48
SAF 13,69 49.800 54.000 4.200 8,43
PXA -2,42 1.200 1.300 100 8,33
LTC -3,28 2.700 2.900 200 7,41

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
KHL -0,18 700 601 -99 -14,14
MLS -1,45 12.200 11.000 -1.200 -9,84
CTB 13,01 33.000 29.800 -3.200 -9,70
MEC -3,84 3.100 2.807 -293 -9,45
SMT 11,75 22.700 20.589 -2.111 -9,30
S74 5,36 7.200 6.557 -643 -8,93
PSE 8,37 10.500 9.600 -900 -8,57
DC4 9,40 9.500 8.700 -800 -8,42
SJ1 8,76 16.000 14.667 -1.333 -8,33
SD7 -0,30 3.500 3.210 -290 -8,29

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
VDS 2.302 0,11 49 2.259 0,11 47

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
VDS 2.302 0,11 49 2.259 0,11 47

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC -2,93 -126.600 1.600 0,04 128.200 2,97
PVS -1,37 -83.000 30.000 0,50 113.000 1,87
VNR -0,60 -26.200 49.900 1,15 76.100 1,75
PHP -1,21 -100.000 0 0,00 100.000 1,21
VCG 0,70 27.100 56.100 1,44 29.000 0,75
NTP -0,08 -1.000 4.000 0,32 5.000 0,40
DHT -0,20 -2.800 200 0,01 3.000 0,21
BCC -0,10 -15.000 11.000 0,07 26.000 0,17
DNP -0,04 -1.800 5.700 0,12 7.500 0,16
PVG -0,16 -21.500 0 0,00 21.500 0,16

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VCG 0,70 27.100 56.100 1,44 29.000 0,75
MAS 1,38 15.400 15.400 1,38 0 0,00
VNR -0,60 -26.200 49.900 1,15 76.100 1,75
PVS -1,37 -83.000 30.000 0,50 113.000 1,87
DGC 0,42 13.000 13.000 0,42 0 0,00
WCS 0,41 2.500 2.500 0,41 0 0,00
NTP -0,08 -1.000 4.000 0,32 5.000 0,40
IDV 0,22 5.600 6.200 0,25 600 0,02
CTP 0,24 14.600 14.600 0,24 0 0,00
HUT 0,24 21.800 21.800 0,24 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE