| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
98 [380] Chứng khoán
giảm giá
122 [380] Chứng khoán
đứng giá
160 [380]
HNX
83,24
0,36
0,43%
KLGD (Triệu CP)
21,75
  3,12%
GTGD (Tỷ VND)
234,57
  -2,00%
Tổng KL đặt mua
0
Dư mua
0
Tổng KL đặt bán
0
Dư bán
0
Mua - bán
0
Dư mua - Dư bán
0

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 01/01/0001. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 83,34 -0,10 -0,12
1 tháng qua 79,76 3,48 4,36
3 tháng 85,08 -1,84 -2,16
6 tháng 85,49 -2,25 -2,63
1 năm 73,93 9,31 12,59
Từ đầu năm 81,40 1,84 2,26
Từ lúc cao nhất 459,36 -376,12 -81,88
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 752 3,46% 10,89 0,00%
Bán 274 1,26% 3,67 0,00%
Mua - Bán 478 2,20% 7,21 0,00%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
TV2 0,00 201.100 211.928 10.828 5,38
PSI 0,00 6.400 6.827 427 6,67
SMT 0,00 19.900 21.700 1.800 9,05
KDM 0,00 14.000 14.885 885 6,32
SAP 0,00 11.100 12.200 1.100 9,91
SDC 0,00 14.500 15.500 1.000 6,90
VIX 0,00 5.200 5.449 249 4,79
NDF 0,00 2.100 2.205 105 5,00
L44 0,00 1.800 1.900 100 5,56
KMT 0,00 8.300 9.100 800 9,64

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
SAF 0,00 59.300 53.508 -5.792 -9,77
B82 0,00 4.100 3.700 -400 -9,76
TH1 0,00 10.400 9.400 -1.000 -9,62
SIC 0,00 17.800 16.100 -1.700 -9,55
NPS 0,00 11.000 10.000 -1.000 -9,09
MNC 0,00 5.500 5.000 -500 -9,09
PIV 0,00 9.200 8.378 -822 -8,93
UNI 0,00 4.100 3.742 -358 -8,73
KSK 0,00 1.200 1.100 -100 -8,33
TXM 0,00 7.800 7.183 -617 -7,91

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
SCR 12.600 3,07 216 14.219 4,03 320
AAA 2.540 0,66 297 2.213 0,58 229
APG 5.606 0,06 18 3.294 0,10 17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
SCR 12.600 3,07 216 14.219 4,03 320
AAA 2.540 0,66 297 2.213 0,58 229
APG 5.606 0,06 18 3.294 0,10 17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VND -0,94 -74.000 80.000 1,01 154.000 1,95
MAS -0,70 -5.000 0 0,00 5.000 0,70
VGS -0,32 -30.700 0 0,00 30.700 0,32
PGT 0,00 0 61.839 0,28 61.839 0,28
PGS 0,02 1.025 10.025 0,16 9.000 0,14
GMX -0,06 -2.400 2.600 0,07 5.000 0,12
PSC -0,07 -4.600 0 0,00 4.600 0,07
CVT -0,06 -1.500 0 0,00 1.500 0,06
IVS 0,11 8.300 10.100 0,13 1.800 0,02
VTC 0,06 5.900 6.300 0,06 400 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HAT 1,41 25.800 25.800 1,41 0 0,00
TV2 1,30 6.200 6.200 1,30 0 0,00
PVS 1,11 65.600 65.600 1,11 0 0,00
VND -0,94 -74.000 80.000 1,01 154.000 1,95
LHC 0,83 12.200 12.200 0,83 0 0,00
PHC 0,76 64.400 64.400 0,76 0 0,00
VCG 0,46 33.500 33.500 0,46 0 0,00
DBC 0,46 13.500 13.500 0,46 0 0,00
PVX 0,43 186.900 186.900 0,43 0 0,00
VKC 0,36 25.000 25.000 0,36 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE