| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
73 [381] Chứng khoán
giảm giá
275 [381] Chứng khoán
đứng giá
33 [381]
HNX
90,54
-0,84
-0,92%
KLGD (Triệu CP)
45,25
  -21,62%
GTGD (Tỷ VND)
548,82
  -8,27%
Tổng KL đặt mua
7.413
Dư mua
73.996.352
Tổng KL đặt bán
6.549
Dư bán
83.769.048
Mua - bán
864
Dư mua - Dư bán
-9.772.700

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 90,13 0,41 0,45
1 tháng qua 86,83 3,71 4,27
3 tháng 79,03 11,51 14,56
6 tháng 84,32 6,22 7,38
1 năm 80,43 10,11 12,57
Từ đầu năm 81,40 9,14 11,23
Từ lúc cao nhất 459,36 -368,82 -80,29
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 1.123 2,48% 20,56 0,00%
Bán 1.030 2,28% 9,22 0,00%
Mua - Bán 93 0,21% 11,34 0,00%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
PIC 0,00 11.000 12.100 1.100 10,00
SGD 9,06 10.000 11.000 1.000 10,00
VMC 12,54 34.200 37.580 3.380 9,88
VSA 0,00 21.600 23.700 2.100 9,72
SDY -5,00 7.200 7.900 700 9,72
NHC 9,14 34.000 36.800 2.800 8,24
BAX 0,00 24.300 26.270 1.970 8,11
SDE -0,78 1.300 1.400 100 7,69
QTC 7,96 23.000 24.560 1.560 6,78
TTH 0,00 9.000 9.600 600 6,67

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
PPP 9,09 14.100 12.700 -1.400 -9,93
LM7 21,55 3.200 2.900 -300 -9,38
PCT 10,33 9.500 8.630 -870 -9,16
LO5 52,53 5.600 5.100 -500 -8,93
C92 11,44 12.600 11.500 -1.100 -8,73
SEB 8,08 35.000 32.020 -2.980 -8,51
POT 15,34 21.100 19.340 -1.760 -8,34
CT6 17,70 4.900 4.500 -400 -8,16
GLT 13,09 40.500 37.230 -3.270 -8,07
SRA 5,49 7.900 7.280 -620 -7,85

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
SCR 12.600 3,07 216 14.219 4,03 320
AAA 2.540 0,66 297 2.213 0,58 229
APG 5.606 0,06 18 3.294 0,10 17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
SCR 12.600 3,07 216 14.219 4,03 320
AAA 2.540 0,66 297 2.213 0,58 229
APG 5.606 0,06 18 3.294 0,10 17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
SHB -3,91 -659.000 45.000 0,27 704.000 4,18
PVS 5,05 288.430 397.430 6,95 109.000 1,91
LHC -0,56 -8.500 0 0,00 8.500 0,56
TTC -0,36 -19.800 200 0,00 20.000 0,36
MAS -0,16 -1.600 700 0,07 2.300 0,23
VNR -0,19 -8.300 0 0,00 8.300 0,19
SHN -0,19 -19.200 0 0,00 19.200 0,19
DHP -0,18 -19.500 0 0,00 19.500 0,18
CAP -0,13 -4.100 1.500 0,05 5.600 0,18
DXP -0,08 -5.000 5.000 0,09 10.000 0,17

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
PVS 5,05 288.430 397.430 6,95 109.000 1,91
DBC 5,70 179.500 179.500 5,70 0 0,00
VGC 1,99 131.800 131.800 1,99 0 0,00
VKC 0,85 61.000 61.000 0,85 0 0,00
BVS 0,73 45.400 48.000 0,78 2.600 0,04
VND 0,72 49.000 49.000 0,72 0 0,00
HUT 0,26 18.000 23.000 0,33 5.000 0,07
INN 0,28 4.500 4.500 0,28 0 0,00
SHB -3,91 -659.000 45.000 0,27 704.000 4,18
TNG 0,24 17.500 17.500 0,24 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE