| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
125 Chứng khoán
giảm giá
232 Chứng khoán
đứng giá
23
HNX
100,55
0,92
0,93%
KLGD (Triệu CP)
78,82
  16,02%
GTGD (Tỷ VND)
668,54
  17,59%
KLTB/lệnh mua
4.976,2
Dư mua
(triệu cp)
134,41
KLTB/lệnh mua
5.513,9
Dư bán
(triệu cp)
121,31
KLTB Mua -
KLTB Bán
-537,7
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
13,11

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 97,96 2,59 2,64
1 tháng qua 98,35 2,20 2,24
3 tháng 89,54 11,01 12,30
6 tháng 84,64 15,91 18,80
1 năm 83,52 17,03 20,39
Từ đầu năm 81,40 19,15 23,53
Từ lúc cao nhất 459,36 -358,81 -78,11
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 415 0,53% 4,96 0,74%
Bán 3.971 5,04% 46,50 6,96%
Mua - Bán -3.557 -4,51% -41,54 -6,21%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
CET 14,45 12.600 16.300 3.700 29,37
MIM 7,62 9.000 9.900 900 10,00
PVV -2,19 2.000 2.200 200 10,00
CTT 5,37 6.100 6.700 600 9,84
TPP 32,33 16.500 18.100 1.600 9,70
STP -36,47 6.300 6.900 600 9,52
KSQ 29,28 2.200 2.398 198 9,00
ASA 53,10 3.400 3.700 300 8,82
OCH -13,17 8.100 8.809 709 8,75
L62 17,47 6.700 7.260 560 8,36

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
G20 3,07 11.000 2.024 -8.976 -81,60
TV3 15,48 41.000 36.900 -4.100 -10,00
SJC -17,77 9.000 8.108 -892 -9,91
TMB 17,18 9.200 8.300 -900 -9,78
VTC 16,93 10.000 9.032 -968 -9,68
VTS 19,52 15.500 14.000 -1.500 -9,68
HTP 14,99 11.400 10.300 -1.100 -9,65
L18 6,21 10.400 9.400 -1.000 -9,62
PSW 7,50 10.700 9.700 -1.000 -9,35
SCI 15,00 8.600 7.814 -786 -9,14

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
PVS -25,27 -1.568.900 1.100 0,02 1.570.000 25,29
SHB -16,13 -2.004.000 0 0,00 2.004.000 16,13
VCG -1,99 -99.300 700 0,01 100.000 2,01
ACB -1,00 -38.800 0 0,00 38.800 1,00
VND -0,10 -4.500 15.000 0,33 19.500 0,43
ITQ -0,29 -75.400 0 0,00 75.400 0,29
KVC 0,40 103.300 162.900 0,62 59.600 0,22
DPS -0,15 -41.600 0 0,00 41.600 0,15
VC3 -0,09 -4.000 3.000 0,06 7.000 0,15
VNF 0,05 1.000 3.000 0,15 2.000 0,10

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC 0,97 49.800 49.800 0,97 0 0,00
KVC 0,40 103.300 162.900 0,62 59.600 0,22
BVS 0,43 20.300 21.000 0,44 700 0,01
PGS 0,35 18.600 18.600 0,35 0 0,00
VND -0,10 -4.500 15.000 0,33 19.500 0,43
SMT 0,26 12.350 12.400 0,26 50 0,00
HAD 0,23 6.100 6.100 0,23 0 0,00
VNF 0,05 1.000 3.000 0,15 2.000 0,10
VIX 0,14 19.600 20.000 0,14 400 0,00
NET 0,05 1.600 4.200 0,13 2.600 0,08

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE