| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
22/01/2018 8.294.080 361.409.524.000 13.866.120 746.967.629.000.000 5.572.040 385.558.105.000.000
19/01/2018 8.111.620 282.633.730.000 14.316.040 739.732.125.000.000 6.204.420 457.098.395.000.000
18/01/2018 6.536.040 278.475.276.000 12.186.400 608.377.683.000.000 5.650.360 329.902.407.000.000
17/01/2018 2.859.800 116.635.541.000 12.375.890 584.951.968.000.000 9.516.090 468.316.427.000.000
16/01/2018 1.082.440 132.033.487.000 11.200.340 597.781.443.000.000 10.117.900 465.747.956.000.000
15/01/2018 4.116.280 291.855.942.000 10.979.502 663.625.891.000.000 6.863.222 371.769.949.000.000
12/01/2018 4.618.660 217.939.935.000 11.252.980 628.284.447.000.000 6.634.320 410.344.512.000.000
11/01/2018 169.006 135.325.191.000 10.974.436 697.966.634.000.000 10.805.430 562.641.443.000.000
10/01/2018 1.446.140 80.423.687.000 13.512.060 789.030.412.000.000 12.065.920 708.606.725.000.000
09/01/2018 2.629.540 101.299.490.000 12.564.340 693.176.369.000.000 9.934.800 591.876.879.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 22/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 01/01/0001. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 01/01/0001. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE