| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
19/04/2018 -4.634.190 -341.830.115.000 8.989.353 525.734.981.000.000 13.623.543 867.565.096.000.000
18/04/2018 -3.052.720 -90.799.546.000 6.467.970 470.402.502.000.000 9.520.690 561.202.048.000.000
17/04/2018 -3.099.480 -281.293.228.000 11.899.950 472.777.648.000.000 14.999.430 754.070.876.000.000
16/04/2018 -3.796.790 -144.651.221.000 4.639.970 341.539.260.000.000 8.436.760 486.190.481.000.000
13/04/2018 -2.180.770 -31.558.613.000 6.380.320 500.597.115.000.000 8.561.090 532.155.728.000.000
12/04/2018 -3.249.370 -130.702.647.000 9.987.652 556.054.761.000.000 13.237.022 686.757.408.000.000
11/04/2018 -3.842.250 -264.393.348.000 18.029.046 923.337.762.000.000 21.871.296 1.187.731.110.000.000
10/04/2018 287.930 92.336.239.000 18.895.202 1.067.313.649.000.000 18.607.272 974.977.410.000.000
09/04/2018 3.609.850 199.610.684.000 13.095.370 736.397.024.000.000 9.485.520 536.786.340.000.000
06/04/2018 -2.035.590 36.564.812.000 7.852.540 507.465.925.000.000 9.888.130 470.901.113.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 19/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE