| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
24/01/2018 -177.835 -8.632.667.500 321.195 20.869.922.500 499.030 29.502.590.000
23/01/2018 -707.290 -22.474.019.000 349.890 30.648.076.000 1.057.180 53.122.095.000
22/01/2018 96.910 7.848.968.000 385.710 22.814.542.000 288.800 14.965.574.000
19/01/2018 -171.940 -16.589.912.200 330.790 23.362.383.800 502.730 39.952.296.000
18/01/2018 1.858.887 223.978.301.700 2.484.100 275.993.250.000 625.213 52.014.948.300
17/01/2018 134.628 14.211.941.500 450.128 34.683.331.500 315.500 20.471.390.000
16/01/2018 -21.078 -31.979.000 110.982 8.921.480.000 132.060 8.953.459.000
15/01/2018 1.872.979 72.441.820.100 2.023.432 78.380.718.100 150.453 5.938.898.000
12/01/2018 1.489.747 45.025.345.700 1.657.510 60.575.765.000 167.763 15.550.419.300
11/01/2018 1.003.200 29.273.576.000 1.321.770 61.678.396.000 318.570 32.404.820.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 24/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
ACV -6,32 -55.650 101.200 11,33 156.850 17,65
IDC -5,22 -210.700 0 0,00 210.700 5,22
QNS -2,15 -43.300 48.300 2,46 91.600 4,62
HVN 0,11 1.905 24.885 1,60 22.980 1,49
NCS -0,20 -4.000 0 0,00 4.000 0,20
ABI 0,51 19.500 22.600 0,59 3.100 0,08
LTG -0,06 -1.400 0 0,00 1.400 0,06
MCH 0,42 5.400 6.000 0,47 600 0,05
SDI 0,72 5.600 5.900 0,76 300 0,04
SID -0,03 -1.000 0 0,00 1.000 0,03

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 24/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
ACV -6,32 -55.650 101.200 11,33 156.850 17,65
QNS -2,15 -43.300 48.300 2,46 91.600 4,62
SCS 1,79 13.500 13.500 1,79 0 0,00
HVN 0,11 1.905 24.885 1,60 22.980 1,49
SDI 0,72 5.600 5.900 0,76 300 0,04
VLC 0,61 34.200 34.200 0,61 0 0,00
ABI 0,51 19.500 22.600 0,59 3.100 0,08
MCH 0,42 5.400 6.000 0,47 600 0,05
SGN 0,46 3.000 3.000 0,46 0 0,00
VRG 0,18 18.600 18.600 0,18 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 24/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE