| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
24/01/2018 567.874 18.702.502.600 1.637.730 40.931.735.000 1.069.856 22.229.232.400
23/01/2018 -483.530 -18.578.986.000 923.820 13.563.254.000 1.407.350 32.142.240.000
22/01/2018 -1.339.516 -43.516.558.500 1.394.453 26.935.988.000 2.733.969 70.452.546.500
19/01/2018 -426.895 -10.508.738.900 1.054.645 25.633.058.100 1.481.540 36.141.797.000
18/01/2018 -765.212 -13.912.234.200 1.114.948 25.030.859.800 1.880.160 38.943.094.000
17/01/2018 564.571 5.128.723.600 1.109.669 18.637.169.300 545.098 13.508.445.700
16/01/2018 -410.018 -10.416.798.000 862.620 13.742.344.000 1.272.638 24.159.142.000
15/01/2018 562.367 6.459.314.300 1.070.837 13.803.262.500 508.470 7.343.948.200
12/01/2018 64.087 -5.717.554.300 4.609.757 153.113.130.000 4.545.670 158.830.684.300
11/01/2018 -619.650 -10.855.472.000 999.780 19.338.866.000 1.619.430 30.194.338.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 24/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC 2,07 74.000 500.400 13,74 426.400 11,67
TNG 0,37 24.500 178.100 2,83 153.600 2,45
PVS 7,95 254.430 321.830 10,08 67.400 2,13
SHB -1,04 -85.400 27.500 0,33 112.900 1,37
NET -0,92 -36.000 8.200 0,21 44.200 1,13
CIA -0,73 -11.700 200 0,01 11.900 0,74
PVG -0,45 -43.300 1.700 0,02 45.000 0,47
PGS 0,05 1.600 15.000 0,52 13.400 0,47
CSC -0,26 -9.300 0 0,00 9.300 0,26
NBC -0,24 -30.000 0 0,00 30.000 0,24

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 24/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VGC 2,07 74.000 500.400 13,74 426.400 11,67
PVS 7,95 254.430 321.830 10,08 67.400 2,13
VCG 8,85 355.200 355.200 8,85 0 0,00
TNG 0,37 24.500 178.100 2,83 153.600 2,45
VNF 1,08 19.600 19.600 1,08 0 0,00
SHS 0,89 37.300 37.300 0,89 0 0,00
PGS 0,05 1.600 15.000 0,52 13.400 0,47
SHB -1,04 -85.400 27.500 0,33 112.900 1,37
API 0,11 4.000 7.700 0,22 3.700 0,11
PTI 0,21 8.400 8.400 0,21 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 24/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE