| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
15/05/2017 -2.094.510 -8.330.450.000 5.201.500 213.649.983.000 7.296.010 221.980.433.000
12/05/2017 -30.210 -799.069.000 2.660 106.093.000 32.870 905.162.000
11/05/2017 1.907.070 142.388.923.000 8.842.108 363.709.737.000 6.935.038 221.320.814.000
10/05/2017 2.384.420 87.627.228.000 8.712.990 305.037.299.000 6.328.570 217.410.071.000
09/05/2017 -3.744.670 -80.707.318.000 5.573.260 269.408.306.000 9.317.930 350.115.624.000
08/05/2017 321.809 40.577.936.000 9.293.789 477.021.844.000 8.971.980 436.443.908.000
05/05/2017 -1.580.220 -32.800.611.000 5.536.614 184.425.589.000 7.116.834 217.226.200.000
04/05/2017 1.169.240 -50.804.538.000 18.184.018 472.273.743.000 17.014.778 523.078.281.000
03/05/2017 -48.273.325 -263.353.085.000 8.668.590 309.659.242.000 56.941.915 573.012.327.000
28/04/2017 -3.843.520 -14.044.378.000 13.688.567 931.430.620.000 17.532.087 945.474.998.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 15/05/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
DXG -3,32 -150.050 638.300 14,05 788.350 17,37
VNM -7,19 -49.690 257.590 37,08 307.280 44,27
BVH -5,42 -94.290 21.620 1,24 115.910 6,66
VCB -5,06 -139.120 113.800 4,13 252.920 9,19
HPG 7,43 251.060 489.160 14,47 238.100 7,04
NVL -16,24 -239.960 10.040 0,68 250.000 16,92
NLG -12,99 -432.440 500 0,01 432.940 13,01
VIC -5,65 -139.680 101.210 4,11 240.890 9,77
DRC -9,24 -315.630 7.000 0,20 322.630 9,44
NT2 -0,12 -4.850 211.450 6,60 216.300 6,72

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 15/05/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HPG 7,43 251.060 489.160 14,47 238.100 7,04
AAA 6,45 210.420 218.620 6,70 8.200 0,26
BFC 8,06 200.770 200.770 8,06 0 0,00
DXG -3,32 -150.050 638.300 14,05 788.350 17,37
CTD 11,34 56.350 59.150 11,90 2.800 0,56
HSG 6,93 139.820 161.520 8,00 21.700 1,07
CII 12,72 325.870 382.150 14,92 56.280 2,20
VNM -7,19 -49.690 257.590 37,08 307.280 44,27
HBC 9,76 176.170 189.940 10,53 13.770 0,77
PLX 21,17 434.940 437.440 21,29 2.500 0,12

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 15/05/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE