| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
20/01/2017 4.281.140 211.914.983.000 11.323.650 504.872.217.000.000 7.042.510 292.957.234.000.000
19/01/2017 -5.595.970 6.398.406.000 8.192.760 524.929.004.000.000 13.788.730 518.530.598.000.000
18/01/2017 -1.816.050 -1.968.831.000 7.356.920 432.562.272.000.000 9.172.970 434.531.103.000.000
17/01/2017 -2.551.380 -26.976.935.000 11.262.540 591.935.187.000.000 13.813.920 618.912.122.000.000
16/01/2017 -1.369.500 31.847.574.000 5.905.910 392.081.906.000.000 7.275.410 360.234.332.000.000
13/01/2017 -456.640 -333.249.000 8.317.108 263.809.837.000.000 8.773.748 264.143.086.000.000
12/01/2017 -5.794.953 -187.437.879.000 6.365.209 207.774.785.000.000 12.160.162 395.212.664.000.000
11/01/2017 875.380 41.315.661.000 7.874.530 298.850.134.000.000 6.999.150 257.534.473.000.000
10/01/2017 -1.809.150 -19.031.010.000 7.377.408 310.478.596.000.000 9.186.558 329.509.606.000.000
09/01/2017 -202.980 53.400.561.000 6.213.610 334.183.161.000.000 6.416.590 280.782.600.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
MSN -2.233,86 -36.310 117.150 7.246,26 153.460 9.480,12
SSI -293,91 -14.740 277.170 5.599,21 291.910 5.893,12
DPM -7.795,23 -327.830 23.010 546,99 350.840 8.342,22
FPT 352,59 8.050 196.760 9.193,65 188.710 8.841,06
VCB 115,80 3.180 171.480 6.550,02 168.300 6.434,23
DHG 167,20 1.520 108.030 12.564,96 106.510 12.397,76
HPG -5.798,25 -137.330 58.430 2.460,67 195.760 8.258,92
VNM 102.162,24 798.830 1.894.130 241.905,44 1.095.300 139.743,21
CTG -5.081,43 -284.590 58.100 1.039,19 342.690 6.120,62
VIC -22.366,36 -532.780 76.170 3.197,76 608.950 25.564,12

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
CII 5.824,34 191.100 364.940 11.118,47 173.840 5.294,13
CTD 13.740,50 74.200 76.700 14.202,52 2.500 462,02
HSG 23.024,96 474.960 474.960 23.024,96 0 0,00
PAC 7.907,79 236.460 276.290 9.239,59 39.830 1.331,80
BFC 39.265,65 1.292.730 1.292.730 39.265,65 0 0,00
KBC 30.010,11 2.183.530 2.185.330 30.034,77 1.800 24,66
DHG 167,20 1.520 108.030 12.564,96 106.510 12.397,76
ROS 9.894,63 78.220 78.220 9.894,63 0 0,00
VNM 102.162,24 798.830 1.894.130 241.905,44 1.095.300 139.743,21
TMS 12.124,47 228.760 228.860 12.129,57 100 5,10

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Tư 11/01/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE