| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
19/04/2018 1.457.880 -315.853.883.000 21.678.573 984.736.140.000.000 20.220.693 1.300.590.023.000.000
18/04/2018 -1.775.080 -51.922.371.000 17.330.860 1.012.788.434.000.000 19.105.940 1.064.710.805.000.000
17/04/2018 -3.674.330 -277.207.717.000 20.973.240 975.897.242.000.000 24.647.570 1.253.104.959.000.000
16/04/2018 -2.313.240 -57.582.771.000 11.465.620 673.014.310.000.000 13.778.860 730.597.081.000.000
13/04/2018 -1.424.100 5.380.223.000 13.656.100 869.154.131.000.000 15.080.200 863.773.908.000.000
12/04/2018 -1.615.440 -61.582.292.000 18.650.532 998.730.631.000.000 20.265.972 1.060.312.923.000.000
11/04/2018 -4.364.500 -290.024.395.000 33.641.946 1.741.744.640.000.000 38.006.446 2.031.769.035.000.000
10/04/2018 -4.425.700 56.922.924.000 34.056.614 1.848.010.069.000.000 38.482.314 1.791.087.145.000.000
09/04/2018 4.108.376 288.426.956.000 27.440.360 1.401.187.817.000.000 23.331.984 1.112.760.861.000.000
06/04/2018 -5.113.640 -118.432.234.000 16.652.220 864.187.803.000.000 21.765.860 982.620.037.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 19/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE