| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
22/09/2017 51.260 3.711.341.000 10.605.194 319.594.137.000 10.553.934 315.882.796.000
21/09/2017 1.489.880 273.094.000 9.534.380 338.963.671.000 8.044.500 338.690.577.000
20/09/2017 1.400.660 8.277.963.000 12.448.398 428.634.398.000 11.047.738 420.356.435.000
19/09/2017 -2.009.643 35.315.418.000 16.055.522 529.764.270.000 18.065.165 494.448.852.000
18/09/2017 -2.208.540 -85.441.915.000 8.438.520 283.917.921.000 10.647.060 369.359.836.000
15/09/2017 -17.989.503 -282.271.197.000 23.861.470 1.078.526.282.000 41.850.973 1.360.797.479.000
14/09/2017 -7.278.060 -114.462.285.000 7.949.470 345.215.308.000 15.227.530 459.677.593.000
13/09/2017 -977.980 -25.500.977.000 9.501.330 464.725.328.000 10.479.310 490.226.305.000
12/09/2017 -3.972.280 -68.806.571.000 10.361.240 454.678.855.000 14.333.520 523.485.426.000
11/09/2017 2.081.880 80.697.314.000 11.756.430 508.858.118.000 9.674.550 428.160.804.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
REE -0,03 -820 601.150 22,84 601.970 22,87
NLG -4,34 -157.000 305.900 8,42 462.900 12,76
HSG -36,18 -1.244.910 33.000 0,96 1.277.910 37,14
MSN -28,71 -552.310 12.170 0,63 564.480 29,35
FPT 0,23 4.560 205.044 10,81 200.484 10,58
VJC -3,05 -28.920 176.630 18,46 205.550 21,50
VNM -6,92 -46.710 160.950 23,82 207.660 30,73
HPG 12,26 326.360 597.170 22,45 270.810 10,19
KBC -6,36 -441.500 368.500 5,33 810.000 11,69
VHC 5,65 113.570 373.570 18,65 260.000 13,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
REE -0,03 -820 601.150 22,84 601.970 22,87
VCB 6,06 160.680 391.170 14,77 230.490 8,71
HPG 12,26 326.360 597.170 22,45 270.810 10,19
FPT 0,23 4.560 205.044 10,81 200.484 10,58
VHC 5,65 113.570 373.570 18,65 260.000 13,00
DXG 15,17 715.260 854.820 18,13 139.560 2,95
CTG 26,93 1.360.950 1.390.950 27,52 30.000 0,59
VNM -6,92 -46.710 160.950 23,82 207.660 30,73
VJC -3,05 -28.920 176.630 18,46 205.550 21,50
VCI 10,72 189.840 189.840 10,72 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 22/09/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE