| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
25/04/2017 1.511.250 81.901.050.000 7.092.430 246.629.241.000 5.581.180 164.728.191.000
24/04/2017 193.160 87.884.036.000 6.636.630 346.047.972.000 6.443.470 258.163.936.000
21/04/2017 6.453.289 2.319.595.000 70.784.655 2.678.057.088.000 64.331.366 2.675.737.493.000
20/04/2017 -5.387.740 -30.406.290.000 4.868.830 217.755.769.000 10.256.570 248.162.059.000
19/04/2017 2.206.860 104.289.041.000 8.444.660 302.395.021.000 6.237.800 198.105.980.000
18/04/2017 -2.063.080 183.983.885.000 14.232.582 788.765.336.000 16.295.662 604.781.451.000
17/04/2017 1.573.600 118.001.220.000 5.365.760 277.117.215.000 3.792.160 159.115.995.000
14/04/2017 291.750 44.480.042.000 3.720.310 182.528.862.000 3.428.560 138.048.820.000
13/04/2017 8.672.250 497.817.193.000 13.687.647 699.030.829.000 5.015.397 201.213.636.000
12/04/2017 5.616.970 199.118.423.000 11.511.620 462.292.090.000 5.894.650 263.173.667.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/04/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
DHG 0,00 0 47.000 6,76 47.000 6,76
DXG -8,02 -369.840 19.200 0,42 389.040 8,44
MSN 3,39 74.290 184.620 8,40 110.330 5,02
VCB -3,48 -99.290 100.210 3,52 199.500 6,99
MBB -0,14 -9.260 350.060 5,58 359.320 5,72
SCR -7,85 -945.000 5.000 0,04 950.000 7,89
VNM 23,53 164.330 558.750 80,03 394.420 56,50
DCM -4,83 -432.000 18.000 0,20 450.000 5,03
GMD 0,00 0 500.000 17,23 500.000 17,23
ROS -2,01 -11.850 30.200 4,88 42.050 6,90

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/04/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
GMD 0,00 0 500.000 17,23 500.000 17,23
BVH 5,98 104.840 104.840 5,98 0 0,00
VNM 23,53 164.330 558.750 80,03 394.420 56,50
CII 10,51 286.570 290.570 10,66 4.000 0,15
PLX 9,86 209.650 209.650 9,86 0 0,00
VJC 6,20 48.210 55.760 7,18 7.550 0,97
E1VFVN30 16,94 1.550.500 1.550.500 16,94 0 0,00
MSN 3,39 74.290 184.620 8,40 110.330 5,02
DHG 0,00 0 47.000 6,76 47.000 6,76
HPG 11,50 384.420 400.900 12,00 16.480 0,50

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/04/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE