| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
28/07/2017 1.411.270 69.805.446.000 10.379.850 300.298.587.000 8.968.580 230.493.141.000
27/07/2017 1.821.210 69.420.580.000 8.641.370 282.091.305.000 6.820.160 212.670.725.000
26/07/2017 1.482.120 39.710.858.000 9.886.020 300.944.523.000 8.403.900 261.233.665.000
25/07/2017 25.119.227 1.375.015.729.000 31.668.247 1.576.396.488.000 6.549.020 201.380.759.000
24/07/2017 6.379.050 187.345.691.000 14.799.899 499.359.989.000 8.420.849 312.014.298.000
21/07/2017 2.045.910 60.405.271.000 13.091.227 447.679.111.000 11.045.317 387.273.840.000
20/07/2017 202.750 82.964.733.000 13.573.660 504.243.959.000 13.370.910 421.279.226.000
19/07/2017 -2.395.970 -5.976.235.000 28.925.690 932.788.683.000 31.321.660 938.764.918.000
18/07/2017 3.618.112 80.784.973.000 29.327.262 907.220.873.000 25.709.150 826.435.900.000
17/07/2017 -4.900.180 -97.970.252.000 23.536.390 770.062.874.000 28.436.570 868.033.126.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
MSN -11,16 -268.590 106.570 4,42 375.160 15,58
PVD -12,20 -914.650 0 0,00 914.650 12,20
CTG -7,70 -397.600 202.400 3,96 600.000 11,65
HSG 4,15 137.430 542.430 16,40 405.000 12,24
FCM -8,13 -1.003.400 14.100 0,11 1.017.500 8,24
KBC -10,03 -662.760 86.310 1,31 749.070 11,34
VCB -12,93 -345.630 268.480 10,07 614.110 23,01
VNM 7,51 49.140 288.230 44,09 239.090 36,58
SSI -6,19 -240.000 112.050 2,88 352.050 9,08
SBT -26,90 -649.010 250 0,01 649.260 26,91

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HNG 14,00 1.400.050 1.400.050 14,00 0 0,00
VCI 22,12 363.040 403.540 24,59 40.500 2,47
CII 4,80 146.280 288.050 9,40 141.770 4,61
BID 8,28 394.050 425.050 8,93 31.000 0,65
HSG 4,15 137.430 542.430 16,40 405.000 12,24
HPG 18,45 568.750 619.750 20,11 51.000 1,66
VNM 7,51 49.140 288.230 44,09 239.090 36,58
VCB -12,93 -345.630 268.480 10,07 614.110 23,01
BHS 11,28 453.180 453.630 11,30 450 0,01
PHR 11,52 300.000 300.000 11,52 0 0,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 28/07/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE