| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/02/2017 -1.084.670 -34.886.547.000 10.592.180 389.619.380.000.000 11.676.850 424.505.927.000.000
16/02/2017 4.686.945 178.453.161.000 12.942.340 425.780.300.000.000 8.255.395 247.327.139.000.000
15/02/2017 585.170 102.057.780.000 12.347.422 492.335.013.000.000 11.762.252 390.277.233.000.000
14/02/2017 -965.570 3.185.816.000 6.291.921 394.663.518.000.000 7.257.491 391.477.702.000.000
13/02/2017 -1.122.640 22.545.678.000 6.159.330 257.700.560.000.000 7.281.970 235.154.882.000.000
10/02/2017 -2.325.140 11.498.648.000 8.779.510 602.639.773.000.000 11.104.650 591.141.125.000.000
09/02/2017 165.610 55.494.414.000 11.280.952 517.337.413.000.000 11.115.342 461.842.999.000.000
08/02/2017 -2.332.620 -33.815.546.000 9.378.861 391.193.701.000.000 11.711.481 425.009.247.000.000
07/02/2017 -2.916.420 670.540.000 12.190.365 683.194.020.000.000 15.106.785 682.523.480.000.000
06/02/2017 -3.937.980 4.800.020.000 7.702.505 361.379.636.000.000 11.640.485 356.579.616.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
GTN -8.965,98 -527.850 0 0,00 527.850 8.965,98
MSN 360,72 8.350 303.300 12.725,69 294.950 12.364,97
DRC -7.291,10 -237.550 63.780 1.951,67 301.330 9.242,77
VNS 0,00 0 548.820 17.068,30 548.820 17.068,30
DXG -9.758,15 -633.890 40.000 613,70 673.890 10.371,85
CTG -1.991,77 -105.590 328.820 6.268,25 434.410 8.260,01
FCN 0,00 0 800.000 15.840,00 800.000 15.840,00
PVD -21.143,59 -955.710 78.040 1.726,36 1.033.750 22.869,95
DPM -1.108,14 -45.000 472.220 11.554,96 517.220 12.663,10
VNM -34.021,51 -261.020 1.218.260 159.513,64 1.479.280 193.535,14

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
FCN 0,00 0 800.000 15.840,00 800.000 15.840,00
SKG 1.269,14 15.730 111.230 8.912,57 95.500 7.643,43
ROS 7.765,35 55.030 55.030 7.765,35 0 0,00
MSN 360,72 8.350 303.300 12.725,69 294.950 12.364,97
VNM -34.021,51 -261.020 1.218.260 159.513,64 1.479.280 193.535,14
VNS 0,00 0 548.820 17.068,30 548.820 17.068,30
SSI 7.666,87 366.380 431.160 9.018,76 64.780 1.351,89
TLH 8.447,42 583.940 583.940 8.447,42 0 0,00
DPM -1.108,14 -45.000 472.220 11.554,96 517.220 12.663,10
VCB 2.901,60 74.610 257.740 9.945,85 183.130 7.044,25

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/02/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE