| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
28/03/2017 -1.194.310 68.318.530.000 7.866.610 357.760.212.000.000 9.060.920 289.441.682.000.000
27/03/2017 4.851.820 175.593.422.000 12.840.380 432.364.786.000.000 7.988.560 256.771.364.000.000
24/03/2017 -277.256 178.052.164.000 11.445.840 893.072.918.000.000 11.723.096 715.020.754.000.000
23/03/2017 3.825.250 459.851.376.000 17.420.386 869.184.933.000.000 13.595.136 409.333.557.000.000
22/03/2017 -3.310.710 18.578.972.000 6.416.740 270.701.380.000.000 9.727.450 252.122.408.000.000
21/03/2017 14.762.540 315.190.435.000 22.749.732 563.322.816.000.000 7.987.192 248.132.381.000.000
20/03/2017 1.239.310 144.152.575.000 7.078.090 433.689.934.000.000 5.838.780 289.537.359.000.000
17/03/2017 -62.871.880 -283.357.486.000 29.716.248 1.263.511.103.000.000 92.588.128 1.546.868.589.000.000
16/03/2017 21.350 197.195.407.000 11.616.510 507.405.377.000.000 11.595.160 310.209.970.000.000
15/03/2017 -1.410.670 17.852.142.000 7.794.910 306.541.705.000.000 9.205.580 288.689.563.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VCB -27.000,42 -718.830 207.420 7.802,82 926.250 34.803,24
FCN 0,00 0 800.000 16.400,00 800.000 16.400,00
MSN -1.224,43 -26.530 353.870 16.543,97 380.400 17.768,41
SAB -1.946,76 -9.720 210.210 41.638,50 219.930 43.585,26
HSG -11.564,50 -236.710 98.610 4.794,67 335.320 16.359,16
PVD -16.799,39 -835.050 59.380 1.191,92 894.430 17.991,30
VNM 66.425,51 468.320 540.520 76.653,47 72.200 10.227,96
KDC -24.577,51 -593.010 305.000 12.659,52 898.010 37.237,03
HCM 16,35 500 300.500 10.366,35 300.000 10.350,00
HPG -13.954,31 -327.540 247.370 10.615,37 574.910 24.569,67

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
MSN -1.224,43 -26.530 353.870 16.543,97 380.400 17.768,41
VNM 66.425,51 468.320 540.520 76.653,47 72.200 10.227,96
HPG -13.954,31 -327.540 247.370 10.615,37 574.910 24.569,67
SAB -1.946,76 -9.720 210.210 41.638,50 219.930 43.585,26
VJC 31.181,67 235.350 235.350 31.181,67 0 0,00
KBC 21.703,72 1.406.570 1.473.880 22.739,57 67.310 1.035,85
FCN 0,00 0 800.000 16.400,00 800.000 16.400,00
DMC 15.549,04 161.730 165.180 15.883,70 3.450 334,66
KDC -24.577,51 -593.010 305.000 12.659,52 898.010 37.237,03
HCM 16,35 500 300.500 10.366,35 300.000 10.350,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 28/03/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE