| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
17/11/2017 -4.840.630 -205.042.947.000 23.300.403 1.414.757.172.000 28.141.033 1.619.800.119.000
16/11/2017 527.802 292.154.971.000 30.018.338 2.766.761.564.000 29.490.536 2.474.606.593.000
15/11/2017 959.790 -26.361.050.000 28.744.730 2.440.743.433.000 27.784.940 2.467.104.483.000
14/11/2017 -866.200 135.218.714.000 37.558.606 3.572.355.009.000 38.424.806 3.437.136.295.000
13/11/2017 225.948 243.761.854.000 48.906.235 7.458.617.885.000 48.680.287 7.214.856.031.000
10/11/2017 7.983.030 1.175.159.173.000 19.771.252 1.859.866.332.000 11.788.222 684.707.159.000
09/11/2017 4.804.110 382.950.498.000 14.753.540 784.441.706.000 9.949.430 401.491.208.000
08/11/2017 -1.003.100 16.052.412.000 13.785.430 587.459.177.000 14.788.530 571.406.765.000
07/11/2017 141.286.836 5.717.724.570.000 410.038.606 16.633.416.513.000 268.751.770 10.915.691.943.000
06/11/2017 1.764.880 40.837.604.000 27.668.501 2.726.467.269.000 25.903.621 2.685.629.665.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
MSN -17,58 -298.980 545.190 32,14 844.170 49,72
FPT -0,57 -10.130 874.610 53,26 884.740 53,83
BVH -14,60 -276.030 45.500 2,40 321.530 17,00
VRE -231,27 -5.190.670 5.246.680 233,54 10.437.350 464,81
HPG 11,14 289.680 996.420 38,21 706.740 27,07
NLG 1,44 51.420 1.401.770 39,51 1.350.350 38,08
VNM 55,78 304.530 3.699.743 685,06 3.395.213 629,28
SBT -32,93 -1.529.930 58.140 1,26 1.588.070 34,18
VIC -61,97 -871.940 422.420 30,03 1.294.360 91,99
BID -1,63 -71.900 658.760 15,77 730.660 17,40

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
NLG 1,44 51.420 1.401.770 39,51 1.350.350 38,08
VCB 34,17 764.240 1.139.060 50,93 374.820 16,76
GAS 6,59 82.840 290.880 23,09 208.040 16,50
FPT -0,57 -10.130 874.610 53,26 884.740 53,83
E1VFVN30 23,79 1.621.500 1.628.500 23,89 7.000 0,10
VRE -231,27 -5.190.670 5.246.680 233,54 10.437.350 464,81
VIC -61,97 -871.940 422.420 30,03 1.294.360 91,99
HPG 11,14 289.680 996.420 38,21 706.740 27,07
VNM 55,78 304.530 3.699.743 685,06 3.395.213 629,28
MSN -17,58 -298.980 545.190 32,14 844.170 49,72

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 17/11/2017. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE