| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

 

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng
Giá trị Mua/Bán ròng trong 12 tháng qua (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

 

 

Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày KLGD Ròng GTGD Ròng Khối lượng mua Giá trị mua Khối lượng bán Giá trị bán
22/01/2018 13.634.950 498.498.701.000 25.142.560 1.199.671.350.000.000 11.507.610 701.172.649.000.000
19/01/2018 33.953.830 863.970.925.000 47.497.950 1.769.147.524.000.000 13.544.120 905.176.599.000.000
18/01/2018 17.811.100 529.475.831.000 29.543.310 1.237.444.636.000.000 11.732.210 707.968.805.000.000
17/01/2018 17.704.790 563.701.069.000 36.644.300 1.520.227.728.000.000 18.939.510 956.526.659.000.000
16/01/2018 17.311.760 547.778.570.000 32.829.200 1.340.176.122.000.000 15.517.440 792.397.552.000.000
15/01/2018 18.655.900 640.321.999.000 33.890.982 1.390.119.478.000.000 15.235.082 749.797.479.000.000
12/01/2018 29.489.550 1.056.867.104.000 41.485.500 1.689.768.791.000.000 11.995.950 632.901.687.000.000
11/01/2018 11.309.626 489.123.439.000 27.166.596 1.274.685.374.000.000 15.856.970 785.561.935.000.000
10/01/2018 7.671.570 482.599.830.000 32.350.711 1.512.157.743.000.000 24.679.141 1.029.557.913.000.000
09/01/2018 6.655.880 214.942.544.000 27.705.300 1.205.472.816.000.000 21.049.420 990.530.272.000.000

 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 22/01/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 01/01/0001. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 01/01/0001. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE