| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
94 [314] Chứng khoán
giảm giá
144 [314] Chứng khoán
đứng giá
76 [314]
VNINDEX
6,76
-1,84
-0,28%
KLGD (Triệu CP)
127,87
  1,91%
GTGD (Tỷ VND)
2.239.253.000.000,00
  -9,98%
Tổng KL đặt mua
0
Dư mua
0
Tổng KL đặt bán
0
Dư bán
0
Mua - bán
0
Dư mua - Dư bán
0

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 01/01/0001. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 6,82 -0,06 -0,88
1 tháng qua 6,77 -0,01 -0,15
3 tháng 6,49 0,27 4,16
6 tháng 5,92 0,84 14,19
1 năm 5,99 0,77 12,85
Từ đầu năm 5,74 1,02 17,77
Từ lúc cao nhất 11,71 -4,95 -42,27
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 5.396 4,22% 228.213,48 0,00%
Bán 9.058 7,08% 256.948,26 0,00%
Mua - Bán -3.661 -2,86% -28.734,78 0,00%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
VRC 0,00 114.000 121.500 750 0,65
TDW 0,00 278.000 297.000 1.900 0,68
SFI 0,00 315.000 337.000 2.200 0,69
MHC 0,00 67.900 72.000 410 0,60
VNH 0,00 13.000 13.900 90 0,69
TIX 0,00 288.500 308.500 2.000 0,69
OGC 0,00 12.400 13.200 80 0,64
HID 0,00 174.000 186.000 1.200 0,68
ROS 0,00 675.000 722.000 4.700 0,69
RIC 0,00 94.000 100.500 650 0,69

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
LBM 0,00 500.000 465.000 -3.500 -0,70
MDG 0,00 108.000 100.500 -750 -0,69
SC5 0,00 275.000 256.000 -1.900 -0,69
TCR 0,00 72.000 67.000 -500 -0,69
STG 0,00 296.500 276.000 -2.050 -0,69
TMT 0,00 180.000 167.500 -1.250 -0,69
DAH 0,00 93.000 86.500 -650 -0,69
HOT 0,00 231.000 215.000 -1.600 -0,69
CMT 0,00 110.000 102.500 -750 -0,68
CYC 0,00 41.200 38.400 -280 -0,67

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
FLC 8.952 2.280,12 254.061 8.975 2.358,15 263.423
KSA 12.606 475,95 84.227 5.651 1.068,18 84.734
ITA 9.639 1.264,95 112.592 11.235 1.176,67 122.072
VHG 9.286 740,29 92.591 7.995 906,08 97.580
KBC 10.980 1.036,66 105.215 9.853 1.016,72 92.596
HAG 5.995 805,10 155.902 5.164 871,15 145.323
OGC 9.820 662,82 77.039 8.604 661,02 67.313
HHS 6.701 842,37 129.736 6.493 841,73 125.603
HAR 8.762 648,35 75.727 8.562 659,77 75.301
HQC 9.872 787,73 73.516 10.715 718,89 72.822

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
FLC 8.952 2.280,12 254.061 8.975 2.358,15 263.423
ITA 9.639 1.264,95 112.592 11.235 1.176,67 122.072
KBC 10.980 1.036,66 105.215 9.853 1.016,72 92.596
FIT 8.139 683,53 70.269 9.727 527,70 64.834
OGC 9.820 662,82 77.039 8.604 661,02 67.313
HHS 6.701 842,37 129.736 6.493 841,73 125.603
CII 7.362 627,94 50.913 12.333 400,51 54.406
HQC 9.872 787,73 73.516 10.715 718,89 72.822
VHG 9.286 740,29 92.591 7.995 906,08 97.580
HAG 5.995 805,10 155.902 5.164 871,15 145.323

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM 28.547,26 202.670 659.590 92.948,66 456.920 64.401,40
CAV -28.554,70 -300.900 100 9,50 301.000 28.564,20
VCB -11.606,74 -325.610 274.290 9.793,19 599.900 21.399,92
HHS -20.010,15 -3.401.950 35.040 203,69 3.436.990 20.213,84
CTD -18.772,56 -110.330 6.130 1.041,28 116.460 19.813,84
HT1 -1.278,46 -51.110 383.600 9.563,69 434.710 10.842,16
VIC -4.053,06 -94.890 139.640 5.956,16 234.530 10.009,22
SSI -4.077,13 -193.530 280.290 5.927,73 473.820 10.004,87
HSG -5.489,63 -142.750 77.250 2.962,75 220.000 8.452,38
REE 0,00 0 300.000 6.615,00 300.000 6.615,00

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VNM 28.547,26 202.670 659.590 92.948,66 456.920 64.401,40
HPG 24.166,98 605.630 685.610 27.350,13 79.980 3.183,15
VCB -11.606,74 -325.610 274.290 9.793,19 599.900 21.399,92
HT1 -1.278,46 -51.110 383.600 9.563,69 434.710 10.842,16
GAS 5.397,60 79.850 124.470 8.428,00 44.620 3.030,40
REE 0,00 0 300.000 6.615,00 300.000 6.615,00
VIC -4.053,06 -94.890 139.640 5.956,16 234.530 10.009,22
SSI -4.077,13 -193.530 280.290 5.927,73 473.820 10.004,87
PVD 5.325,55 204.630 210.800 5.486,17 6.170 160,63
CII 1.211,73 40.810 144.600 4.270,00 103.790 3.058,28

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Ba 25/10/2016. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE