| DIỄN ĐÀN ĐẦU TƯ |
HOTLINE: 0934 209 209 | Gửi bài cho BizLIVE
 

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch.

Chứng khoán
tăng giá
132 Chứng khoán
giảm giá
159 Chứng khoán
đứng giá
64
VNINDEX
1.159,22
9,03
0,78%
KLGD (Triệu CP)
272,05
  -11,85%
GTGD (Tỷ VND)
7.560,05
  -29,71%
KLTB/lệnh mua
3.304,2
Dư mua
(triệu cp)
150,14
KLTB/lệnh mua
4.335,4
Dư bán
(triệu cp)
203,62
KLTB Mua -
KLTB Bán
-1.031,2
Dư mua - Dư bán
(triệu cp)
-53,49

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 1126,29 32,93 2,92
1 tháng qua 1087,15 72,07 6,63
3 tháng 951,42 207,80 21,84
6 tháng 805,93 353,29 43,84
1 năm 715,07 444,15 62,11
Từ đầu năm 995,77 163,45 16,41
Từ lúc cao nhất 1170,67 -11,45 -0,98
Giao dịch nước ngoài
  Khối lượng Giá trị
  Ngàn CP % Thị trường Tỷ VND % Thị trường
Mua 20.895 7,68% 1.134.500,44 15.006,51%
Bán 24.182 8,89% 1.050.343,33 13.893,33%
Mua - Bán -3.287 -1,21% 84.157,11 1.113,18%

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NĐTNN 7 ngày gần nhất (Tỷ VNĐ)
         Mua ròng            Bán ròng

Cổ phiếu tăng

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
TIE -5,49 8.610 9.210 600 6,96
NVT -1,02 5.060 5.410 350 6,91
MCP 16,75 25.150 26.900 1.750 6,95
ROS 75,93 127.300 136.200 8.900 6,99
DXG 15,37 35.900 38.400 2.500 6,96
DTT 19,40 9.490 10.150 660 6,95
APC 8,99 47.200 50.500 3.300 6,99
EMC 118,05 17.450 18.650 1.200 6,87
HOT 15,15 20.550 21.950 1.400 6,81
NVL 25,47 78.900 84.300 5.400 6,84

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Cổ phiếu giảm

P/E Giá
tham chiếu
Giá
đóng
+/- %
HVG -1,69 5.720 5.320 -400 -6,99
HLG 3,05 9.300 8.650 -650 -6,98
HTV 9,58 16.500 15.350 -1.150 -6,96
CDC 9,83 19.500 18.150 -1.350 -6,92
TLD 19,57 21.750 20.250 -1.500 -6,89
VSI 9,11 22.750 21.200 -1.550 -6,81
THI 6,10 43.000 40.100 -2.900 -6,74
TCR -2,02 3.300 3.080 -220 -6,66
LHG 3,71 22.450 21.000 -1.450 -6,45
TCH 14,92 21.800 20.400 -1.400 -6,42

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 15:30 trong các ngày giao dịch. Dữ liệu giá chứng khoán được tính theo dữ liệu giá điều chỉnh.

Dư mua

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
FLC 9.989 3.390,39 348.615 9.725 3.004,17 300.739
STB 8.165 2.116,95 343.072 6.171 2.241,06 274.480
HQC 16.174 1.261,11 115.620 10.907 1.376,24 85.088
MBB 4.984 1.119,55 268.512 4.169 1.135,15 227.743
SCR 8.440 910,22 105.437 8.633 952,91 112.900
CTG 4.842 965,57 252.129 3.830 1.007,89 208.153
HAG 7.443 1.024,86 183.977 5.571 1.075,75 144.535
HPG 4.021 999,67 343.906 2.907 1.009,94 251.181
SSI 4.710 950,45 222.923 4.264 982,21 208.550
HAI 6.426 1.168,27 166.781 7.005 826,22 128.576

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Dư bán

KLTB
1 lệnh bán
Khối lượng bán
(Triệu CP)
Giá trị bán KLTB
1 lệnh mua
Khối lượng mua
(Triệu CP)
Giá trị mua
FLC 9.989 3.390,39 348.615 9.725 3.004,17 300.739
STB 8.165 2.116,95 343.072 6.171 2.241,06 274.480
HAI 6.426 1.168,27 166.781 7.005 826,22 128.576
HQC 16.174 1.261,11 115.620 10.907 1.376,24 85.088
MBB 4.984 1.119,55 268.512 4.169 1.135,15 227.743
AMD 5.791 696,53 99.088 7.029 434,96 75.105
SCR 8.440 910,22 105.437 8.633 952,91 112.900
HPG 4.021 999,67 343.906 2.907 1.009,94 251.181
CTG 4.842 965,57 252.129 3.830 1.007,89 208.153
OGC 12.472 712,58 68.193 10.450 688,51 55.205

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
HDB 158,94 3.528.800 9.260.930 417,40 5.732.130 258,47
DIG -34,07 -1.212.800 507.300 14,29 1.720.100 48,36
VRE 14,02 263.400 1.238.390 65,66 974.990 51,63
SAB -14,55 -64.160 262.860 59,87 327.020 74,41
PNJ 0,28 1.560 131.560 24,46 130.000 24,18
VJC -25,66 -124.170 250.960 51,75 375.130 77,41
VCB -20,41 -271.050 62.410 4,68 333.460 25,09
E1VFVN30 -46,08 -2.492.110 223.160 4,08 2.715.270 50,16
VNM -68,65 -323.970 193.010 40,91 516.980 109,56
HPG 97,20 1.550.100 2.108.080 132,34 557.980 35,14

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

Giá trị GD ròng
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng GD ròng Khối lượng mua Giá trị mua
(Tỷ VNĐ)
Khối lượng bán Giá trị bán
(Tỷ VNĐ)
VIC 31,96 308.710 400.370 41,46 91.660 9,50
VRE 14,02 263.400 1.238.390 65,66 974.990 51,63
DXG 30,85 809.190 911.810 34,73 102.620 3,88
VJC -25,66 -124.170 250.960 51,75 375.130 77,41
SAB -14,55 -64.160 262.860 59,87 327.020 74,41
MSN 25,70 274.810 301.660 28,22 26.850 2,51
HDB 158,94 3.528.800 9.260.930 417,40 5.732.130 258,47
VNM -68,65 -323.970 193.010 40,91 516.980 109,56
HPG 97,20 1.550.100 2.108.080 132,34 557.980 35,14
GAS 27,10 210.410 317.910 40,88 107.500 13,78

Cập nhật lúc 15:10 Thứ Hai 19/03/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.

Chat với BizLIVE